Verbondenheid, autonomie, billijkheid? Een studie naar relatiesatisfactie bij lesbische paren

  • Auteur:
    K. Schreurs, B.P. Buunk
  • Pdf openbaar:
    Yes

In dit onderzoek wordt de betekenis van aspecten van verbondenheid voor de kwaliteit van lesbische relaties nagegaan. Onderscheiden worden intimiteit (de psychologische nabijheid en de verwevenheid van de levens van beide partners), afhankelijkheid (de mate waarin men zich afhankelijk voelt van de liefde en aandacht van de ander, en de relatieve plaats die de relatie in het leven van de betrokkene inneemt), en autonomie (het zelfstandig, los van de partner handelen en beslissen). De resultaten van dit onderzoek onder 119 lesbische paren, laten zien dat intimiteit geen band vertoont met autonomie. Afhankelijkheid en autonomie hangen negatief samen. Relatiesatisfactie wordt vooral beinvloed door de emotionele intimiteit en in mindere mate door seksuele en sociale intimiteit. Daarnaast blijkt billijkheid in de kosten en baten van de relatie van belang voor de relatiesatisfactie.

ISSUES