Moderne homonegativiteit: de constructie van een meetinstrument voor het meten van hedendaagse reacties op zichtbare homoseksualiteit in Nederland

  • Auteur:
    Eveline van Wijk, Bas van de Meerendonk, Floor Bakker, Ine Vanwesenbeeck
  • Pdf openbaar:
    Yes

In bestaand onderzoek naar homonegativiteit in Nederland is alleen traditionele homonegativiteit gemeten. Het hier gepresenteerde onderzoek beschrijft de ontwikkeling van een nieuw meetinstrument waarmee ook moderne homonegativiteit gemeten wordt (subtieler, abstracter en minder manifest negatief dan traditioneel). Respondenten vulden een vragenlijst in (N=207, 46.2% mannen, 53.8% vrouwen, gemiddelde leeftijd 37.1 jaar). Middels factoranalyse zijn twee schalen ontwikkeld voor het meten van moderne (a=.91) en traditionele (a=.86) homonegativiteit. De samenhangen tussen deze schalen enerzijds en demografische kenmerken en eigenschappen als autoritarisme, sekserolstereotypering en het aantal homoseksuele kennissen anderzijds, zijn conform resultaten uit eerdere onderzoeken. Uit dit onderzoek blijkt tevens dat beide vormen van homonegativiteit in Nederland voorkomen, waarbij moderne homonegativiteit meer wordt onderschreven dan de traditionele vorm.

ISSUES