Een onderzoek naar enkele aspecten van de homoseksuele identiteitsontwikkeling

  • Auteur:
    A. Deenen, L. van Naerssen
  • Pdf openbaar:
    Yes

In dit artikel worden resultaten gepresenteerd van een onderzoek uit 1986 onder 69 jongens en 45 meisjes. Het bleek dat de gemiddelde leeftijd waarop jongeren hun gevoelens van aantrekking voor personen van hun eigen sekse bemerken en als homoseksueel benoemen in vergelijking met het onderzoek van Sanders (1977) is gedaald. Dit kan samenhangen met de toegenomen maatschappelijke tolerantie. De gemiddelde leeftijd waarop jongeren voor het eerst over hun gevoelens gaan praten is niet afgenomen. Dit wijst op het bestaan van een'bodemleeftijd' die ook voor sensitisatie en significatie werd geconstateerd. Zowel de perceptie van de houding van de ouders tegenover aan seksualiteit gerelateerde zaken als de zelfperceptie bleken met de leeftijden van sensitisatie en significatie samen te hangen. De meeste jongens en meisjes bleken zowel homoseksuele als heteroseksuele relaties te hebben gehad.

ISSUES