1984, jaargang 8, Nummer 3

Hier treft u een overzicht van de artikelen uit het bovengenoemde nummer. Klik op de titel van het artikel of op de Lees meer link om verder te lezen.

Sinds 1982 woedt in de Vlaamse homobeweging een heftige discussie over de betekenis van het onthaal, de opvang van homoseksuelen door de homocentra zelf. Sommigen…

Seksuele problemen bij adolescenten

 • Auteur
  W. Vandereycken
 • Pdf openbaar
  Yes
In dit artikel wordt een overzicht gegeven van seksuele problemen zoals die zich onder diverse vormen bij adolescenten kunnen voordoen. Er wordt daarbij een onderscheid…

De G-plek en de vrouwelijke ejaculatie

 • Auteur
  M. Luyens
 • Pdf openbaar
  Yes
Vanuit een overzicht van de klinische en de onderzoeksliteratuur rond de G-plek worden volgende conclusies getrokken: - er zijn vrouwen die in de vagina een…

Seksuele fantasieėn en seksueel gedrag: een verkennend onderzoek

 • Auteur
  J. Dekker, G. Bierens, H. van der Vrugt, W. van Everaerd
 • Pdf openbaar
  Yes
Op grond van de sociale leertheorie werd een samenhang verwacht tussen seksueel fantaseren (in diverse settings) en masturberen. Bij mannen werd deze samenhang inderdaad gevonden,…

ISSUES