Kerk en seksualiteit: een conflictueuze relatie

  • Auteur:
    J. Rolies, J. van Vugt
  • Pdf openbaar:
    Yes

Het lijkt erop dat de katholieke kerk onveranderlijk vijandig staat tegenover seksualiteit. Haar ouderwetse en starre seksuele moraal heeft haar inmiddels van vele katholieken dramatisch vervreemd. Toch is haar relatie tot de seksualiteit complexer dan velen denken, al was het maar omdat zij seksualiteit als zodanig nooit regelrecht veroordeeld heeft en het christelijke geloof zelf niet noodzakelijk tot seksueel pessimisme hoeft te leiden. De geschiedenis van het instituut 'kerk' doet echter vermoeden dat de katholieke kerk nooit een werkelijk positieve houding tegenover seksualiteit zal kunnen innemen zonder ook in tal van andere opzichten structureel te veranderen. Er is geen reden een dergelijke verandering binnen afzienbare tijd te verwachten.

Meer in deze categorie:

ISSUES