Dertig jaar evolutionair psychologisch perspectief op seksualiteit

  • Auteur:
    Jannes Eshuis
  • Pdf openbaar:
    No

Dit artikel biedt een evaluatie van de bijdragen aan onze kennis over seksualiteit die in de afgelopen dertig jaar vanuitDit artikel biedt een evaluatie van de bijdragen aan onze kennis over seksualiteit die in de afgelopen dertig jaar vanuitde evolutionaire psychologie zijn geleverd. De historische herkomst van de discipline en haar theoretische uitgangspuntenworden besproken. Daarna wordt een overzicht geboden van wat de discipline aan empirische kennis heeftopgeleverd over seksuele rollenpatronen, partnervoorkeuren en seksuele strategieën. Daarbij wordt geconstateerddat de evolutionaire psychologie een robuuste verklaring biedt voor onze basale seksuele strategieën, maar tevensal sinds haar ontstaan worstelt met de verklaring van de enorme variëteit in het seksuele gedrag van de mens. Ditprobleem wordt onder andere veroorzaakt door een fundamenteel onvermogen van de evolutionaire psychologieom op empirische wijze een kritisch onderscheid te maken tussen hypothesen aangaande gedragsmatige adaptaties.Hierdoor lijkt op kennisgebieden waar evolutionaire verklaringen minder evident zijn een wildgroei aan hypothesente ontstaan. Dit roept de vraag op hoe lang de klassieke evolutionaire psychologie nog houdbaar is als integratiefparadigma voor de sociale wetenschappen, en of niet gezocht moet worden naar alternatieve biologische metatheorieën,zoals life history theory, om wetenschappelijke vooruitgang in dit kennisdomein te handhaven.

U dient ingelogd te zijn om dit artikel te kunnen bekijken. Klik hier om in te loggen of klik hier om lid te worden.

ISSUES