Seksueel functioneren van mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis

  • Auteur:
    Albert Neeleman
  • Pdf openbaar:
    Yes

Er is de afgelopen 25 jaar veel literatuur verschenen over de borderlinepersoonlijkheidsstoornis. Dit geldt dit niet voor het seksuele functioneren van de mensen die aan deze stoornis leiden, terwijl dit wel relevant kan zijn voor de behandeling. Het doel van dit artikel is het inventariseren of er aanwijzingen zijn voor problematische seksualiteit bij patiënten met een borderlinepersoonlijkheidsstoornis en zo ja welke problemen er zijn. Naast literatuuronderzoek in PubMed en PsycINFO met de zoektermen ‘borderline personality disorder’, ‘sexuality’, ‘research’, werd er een handmatig literatuuronderzoek uitgevoerd. Er werden slechts zeven empirische onderzoeken gevonden naar het seksuele functioneren van mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis. Er zijn aanwijzingen dat er in intieme relaties en seksuele betrekkingen problemen zijn ten aanzien van verhoogde impulsiviteit, verminderde satisfactie, grotere seksuele verveling, meer seksuele preoccupatie, vermijding van seksualiteit, meer seksuele klachten en een groter risico op SOA’s. Tevens zijn er aanwijzingen dat een homoseksuele oriëntatie en kwetsbaarheid in de genderidentiteit vaker voorkomen. Het helpen integreren van liefde en seksualiteit bij een passende partner blijkt een belangrijke ontwikkelingsopdracht voor de hulpverlening aan patiënten met een borderlinepersoonlijkheidsstoornis

ISSUES