Pijn in de teelballen: Een hypno-exploratie

  • Auteur:
    Greta Bolle
  • Pdf openbaar:
    Yes

Koen wordt doorverwezen door zijn moeder, 46 jaar, bij mij in behandeling voor anorgasmie. Gezien het succesvolle resultaat van haar eigen therapie, waarbij hypnose gebruikt werd als hulpmiddel, vraagt ze of deze aanpak ook de klachten van haar 18-jarige zoon niet kan verhelpen. Hij lijdt sinds twee jaar aan onverklaarbare hevige pijnen in zijn teelballen. Verscheidene behandelingen (pijnstillers en anti-inflammatoire middelen voorgeschreven door de huisarts, een chirurgische ingreep door een uroloog en acupunctuur) konden tot nu toe geen soelaas brengen. Ik besluit Koen uit te nodigen voor een kennismakingsgesprek om de aard van zijn pijn en de evolutie van zijn klacht meer in detail te exploreren. Deze verkenning leidt tot een therapieopzet waarbinnen hypnose werd gehanteerd als hulpmiddel voor het verwerven van inzicht en verandering. Wat volgt is een beknopt overzicht van deze therapie die in totaal 8 sessies van één uur omvatte. Deze sessies waren gespreid over een periode van drie maanden.

ISSUES