Genderproblematiek: het zwakke geslacht heroverwogen

  • Auteur:
    P.T. Cohen-Kettenis
  • Pdf openbaar:
    Yes

Samenvatting van de rede, uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in de Genderontwikkeling en Psychopathologie van Kinderen en Adolescenten vanwege de Stichting Nederlands Gender Centrum bij de Faculteit Geneeskunde aan de Universiteit Utrecht op 9 november 1993.

ISSUES