Gedwongen seks als groepsactiviteit: een dossierstudie naar groepszedendelicten

  • Auteur:
    Daphne Looije, Catrien Bijleveld, Frank Weerman, Jan Hendriks
  • Pdf openbaar:
    Yes

In de media zijn de laatste jaren regelmatig berichten over groepsverkrachtingen door jongeren te vinden. Het gaat dan meestal om meisjes die door groepen jongens, soms herhaaldelijk, seksueel zijn misbruikt. Hoewel het vaak om ernstige delicten gaat, komen ook minder ernstige varianten voor, die soms eufemistisch 'zwembaddelicten' worden genoemd. Over groepszedendelicten is nog veel onduidelijkheid. Op basis van vervolgingsgegevens schatten de auteurs dat bij ongeveer eenderde van alle ingeschreven zedendelicten door jeugdigen in de jaren 1996-2004 sprake is van een delict in groepsverband. Dit getal komt overeen met wat door deskundigen eerder werd geschat (Hendriks, persoonlijke communicatie). Het gaat derhalve om een niet verwaarloosbaar aandeel van alle zedendelicten gepleegd door jeugdigen. Hendriks en Bijleveld (1999) lieten zien dat het aannemelijk is dat het in kwalitatieve zin om een ernstig delict gaat: in hun onderzoek bestond 88% van de groepsdelicten uit ten minste één verkrachting (tegen 55% van de door een enkele dader gepleegde zedendelicten).

ISSUES