Biseksualiteit in romantische relaties: een eerste verkenning

  • Auteur:
    Emiel Maliepaard
  • Pdf openbaar:
    No

Dit artikel is een eerste verkenning naar de positie van biseksualiteit in romantische relaties. Op basis van interviews met 31 biseksuele personen (21 vrouwen, 10 mannen) wordt er een beeld geschetst van de acceptatie van biseksualiteit in relaties. Relaties zijn niet alleen een verbintenis of afspraak tussen de relatiepartners, maar worden gevormd door netwerken van emoties, gevoelens, en betekenissen vanuit zelf, partner(s), sociale omgeving en de maatschappij an sich. Dit artikel laat zien dat het denken en doen van romantische partners beïnvloed worden door stereotypen over biseksualiteit, mononormativiteit, en de institutionalisering van monogamie. Partners zijn daarin niet alleen lijdend voorwerp maar kunnen juist ook ruimte creëren voor biseksualiteit binnen relaties.

U dient ingelogd te zijn om dit artikel te kunnen bekijken. Klik hier om in te loggen of klik hier om lid te worden.

ISSUES