De zorg van de huisarts bij HIV-infectie en AIDS

  • Auteur:
    L. Wigersma
  • Pdf openbaar:
    Yes

Het aantal hulpvragen over HIV bij de huisarts is de laatste jaren stabiel. Bijna alle huisartsen hebben te maken met hulpvragen en verzoeken om de HIV-antistoffentest. HIV-problematiek is geconcentreerd in de grote steden en in de Randstad. De begeleiding van HIV-positieve en AIDS-patiënten is niet eenvoudig. De belangrijkste aspecten van de hulpverlening bij HIV-gerelateerde hulpvragen in de huisartspraktijk worden besproken. Rekening moet worden gehouden met de bijzondere aspecten van HIV-ziekte, en met achterliggende problemen die de hulpvragen op dit gebied kunnen beïnvloeden. Verzoeken om de HIV-test dienen zorgvuldig te worden begeleid. HIV-geïnfecteerden en AIDS-patiënten hebben altijd zowel lichamelijke als psychosociale zorg nodig. Het feit dat HIV en seksualiteit nauw samenhangen is voor adequate preventie en zorg een belangrijk gegeven. Aan de gang van zaken rond het sterven moet veel aandacht worden besteed. De samenwerking met andere disciplines is van cruciaal belang bij een dergelijk gecompliceerd ziekteproces.

ISSUES