De vraag om zwangerschapsafbreking bij allochtone vrouwen in Vlaanderen

  • Auteur:
    Hans Neefs, Sara Vissers
  • Pdf openbaar:
    Yes

In dit artikel wordt verslag uitgebracht van een registratieonderzoek dat peilde naar de etnische afkomst van de cliënten van Vlaamse abortuscentra. Het onderzoek geeft aan dat allochtone vrouwen een relatief groot aandeel in de totale populatie van abortuscliënten vertegenwoordigen. Verder kunnen er naar etnische afkomst verschillende profielen in de vraag naar zwangerschapsafbreking worden onderscheiden. De resultaten vormen een eerste belangrijke aanzet voor een meer doelgroepgerichte preventie en hulpverlening bij allochtone minderheden.

Meer in deze categorie:

ISSUES