2014, jaargang 38

Doel: De zorgbehoeften rondom seksualiteit na dikkedarmkanker beschrijven en factoren die de zorgverlening vanuit patiënt-, partner- en zorgverlenerperspectief beïnvloeden identificeren.Methodiek: Patiënten (twaalf mannen/negen vrouwen), partners (vier…

Baas in eigen bed

 • Auteur
  Kim Putters
 • Pdf openbaar
  Yes
Johannes Rutgerslezing 2014.

Naar een medische seksuologie op maat. Waar is het bewijs?

 • Auteur
  Peter Leusink, Joan Boeke, Ellen Laan
 • Pdf openbaar
  Yes
Ingezonden brief.
Waking Erectile Assessment (WEA) is een diagnostisch protocol voor mannen met een erectiele disfunctie (ED) waarbij zowel visuele erotische stimulatie (VES) als vibrotactiele stimulatie (VTS),…
Dit artikel is gebaseerd op meer dan 20 jaar onderzoek naar het seksuele verlangen: in de westerse en oosterse filosofie, in de seksuologie en in mijn…

Wens en werkelijkheid

 • Auteur
  Peter Leusink
 • Pdf openbaar
  Yes
Redactioneel
Doel: Het doel van dit onderzoeksproject was om meer inzicht te krijgen in de zorgbehoeftes van vrouwen die behandeld zijn voor baarmoederhalskanker en hun partners. Daarnaast…
Slachtoffers van seksueel misbruik in de kindertijd kunnen verschillende copingstrategieën hanteren om met hun ervaring(en) om te gaan. Deze studie beoogt deze copingstrategieën in kaart te…
Doel: Doelen van dit onderzoek zijn het beschrijven van de dimensies van seksuele oriëntatie en het identificeren van seksuele gezondheidsverschillen tussen Nederlandse homo-, hetero- en biseksuele…
Dit overzichtsartikel richt zich op de psychosociale uitkomsten van negatieve bejegening door leeftijdgenoten die (a) gebaseerd is op de seksuele oriëntatie of genderidentiteit/-expressie van jongeren of…

Lesbische, homoseksuele en biseksuele jongeren in Nederland en Vlaanderen

 • Auteur
  Lisette Kuyper, Henny Bos
 • Pdf openbaar
  Yes
Redactioneel.
In de media en politiek is veel te doen over hoe met seksuele diversiteit op middelbare scholen wordt omgegaan. Jongeren zijn veelal niet positief over homoseksualiteit…
Gendernonconformiteit staat voor kenmerken die afwijken van de verwachtingen en rollen van mannen en vrouwen in de Nederlandse maatschappij. Gendernonconforme personen ervaren meer stigmatisering en afwijzing.…
Pagina 1 van 2

ISSUES