Penisvergroting: sofa of scalpel?

  • Auteur Tim van de Grift, Müjde Özer
  • Pdf openbaar Yes

Beschouwing.

 

Onder invloed van cultuur, media en marketing wendt een toenemend aantal mannen zich tot professionals in verband met onzekerheden over het uiterlijk en de functie van hun penis. Het gaat hier om zowel mannen met een ware micropenis (penislengte <7,5cm in erectie) als mannen met een hulpvraag bij een normale of zelfs bovengemiddelde penislengte. Ondanks de toenemende hulpvraag bestaan er geen uniforme richtlijnen en wordt er een groot aantal indicaties, chirurgische technieken en uitkomstmaten in de literatuur beschreven. In dit artikel wordt de bestaande literatuur rondom de behandelmogelijkheden bij mannen met een normale penislengte beschouwd en worden adviezen gegeven voor patiëntselectie en behandelkeuze.
Hoewel een ware micropenis als enige operatie-indicatie gezien wordt, vindt het grootste deel van de penisoperaties plaats bij mannen met een normale penislengte en een sterke wens of symptoomlast. Ligamentchirurgie is de best onderzochte chirurgische interventie bij patiënten met genitale BDD. Hoewel de gemiddelde lengtetoename significant is (2-4 cm), zijn de beschreven post-operatieve tevredenheidspercentages laag (27-33%). Het lijkt daarom realistisch -mede vanwege de potentiële complicaties- om operatieve interventies te beperken tot de groep waarbij op basis van pre-operatieve patiëntkenmerken redelijkerwijs aangenomen kan worden dat post-operatieve winst, zowel lengte als tevredenheid, verwacht kan worden. Psychoseksuele behandeling daarentegen, is zeer effectief gebleken en dient dan ook zo veel mogelijk de behandeling van eerste keuze te zijn.

Gepubliceerd in 2014, jaargang 38, Nummer 1

ISSUES