Een literatuurstudie naar de psychosociale uitkomsten van negatieve bejegening door leeftijdgenoten gerelateerd aan de seksuele oriëntatie of genderidentiteit/expressie van jongeren

  • Auteur Gabriël van Beusekom, Kate Collier, Henny Bos, Theo Sandfort
  • Pdf openbaar Yes

Dit overzichtsartikel richt zich op de psychosociale uitkomsten van negatieve bejegening door leeftijdgenoten die (a) gebaseerd is op de seksuele oriëntatie of genderidentiteit/-expressie van jongeren of (b) gericht is op seksuele minderheids- en gendernonconforme jongeren. Elektronische databanken met sociaalwetenschappelijke onderzoekspublicaties zijn bekeken aan de hand van vooropgestelde trefwoorden. Deze zoektocht is beperkt tot publicaties uit de periode 1995-2012. In totaal werden 39 publicaties uit 12 verschillende landen gevonden. Om de Nederlandse/Vlaamse situatie beter in kaart te brengen werd er daarnaast ook gebruik gemaakt van onderzoeksrapporten van Nederlandse/Vlaamse onderzoeksinstituten. Dit leverde vijf extra Nederlandse en twee extra Vlaamse studies op. In de gevonden studies waren de respondenten op diverse manieren geworven. Daarnaast was er diversiteit in de operationalisatie van centrale concepten, zoals bijvoorbeeld seksuele oriëntatie. Desondanks werd in deze literatuurstudie bewijs gevonden dat negatieve bejegening door leeftijdgenoten gerelateerd aan de seksuele oriëntatie of genderidentiteit/-expressie van adolescenten samenhangt met een verminderde psychische gezondheid, meer schoolgerelateerde problemen en meer middelengebruik.

Gepubliceerd in 2014, jaargang 38, Nummer 2

ISSUES