Gendernonconformiteit, stigmatisering, en psychologisch welzijn van Nederlandse lesbische, homoseksuele, en biseksuele jongeren

  • Auteur Laura Baams, Henny Bos
  • Pdf openbaar Yes

Gendernonconformiteit staat voor kenmerken die afwijken van de verwachtingen en rollen van mannen en vrouwen in de Nederlandse maatschappij. Gendernonconforme personen ervaren meer stigmatisering en afwijzing. In de huidige studie onderzoeken we onder Nederlandse lesbische, homo, en biseksuele jongeren of deze negatieve ervaringen gerelateerd zijn aan een lagere mate van psychologisch welzijn. In totaal hebben 106 vrouwen en 86 mannen meegedaan (16-24 jaar oud) aan een online vragenlijst. Uit de resultaten bleek dat een hogere mate van gendernonconformiteit samenhangt met een lagere mate van psychologisch welzijn. Verder bleek dat dit verband gemedieerd werd door een hogere mate van stigmatiserende ervaringen. De relaties verschilden niet voor mannen en vrouwen. De resultaten uit deze studie geven aan dat wanneer de genderexpressie van deze jongeren afwijkt van de verwachte maatschappelijke rollen en uiterlijke kenmerken, dit samengaat met ervaringen van stigmatisering en afwijzing, en dat deze negatieve ervaringen gerelateerd zijn aan een lagere mate van welzijn. Deze studie maakt duidelijk dat ondanks het relatief positieve Nederlandse klimaat betreffende homo-acceptatie, er nog veel te verbeteren is qua acceptie van verschillende genderexpressies.

Gepubliceerd in 2014, jaargang 38, Nummer 2

ISSUES