Mannen die seks hebben met mannen voor de coming-out. Relatie met seksuele activiteit en risicogedrag

  • Auteur:
    Roger Schindhelm, Harm Hospers
  • Pdf openbaar:
    Yes

In dit onderzoek werd het effect bestudeerd van de volgorde van coming-out en eerste seksuele ervaring bij een groep mannen die seks hebben met mannen in relatie tot seksueel risicogedrag. Met behulp van een vragenlijst is gevraagd naar de leeftijd van coming-out, leeftijd van eerste seksuele ervaring en naar seksuele geschiedenis en seksueel gedrag. Van de onderzochte groep had 68% van de mannen hun eerste seksuele ervaring vóór hun coming-out; dit percentage nam toe met de leeftijd. De mannen die seks hadden met mannen vóór de coming-out rapporteerden meer sekspartners in hun leven en meer losse sekspartners in de zes maanden voorafgaand aan het onderzoek dan de mannen waarbij de eerste seksuele ervaring ná de coming-out plaatsvond. In vergelijking met tweede groep, hadden de mannen van de eerste groep vaker een SOA gehad, zich vaker op mv laten testen en vaker onbeschermde anale seks met losse partners in de voorgaande 6 maanden. In hoeverre deze bevindingen verklaard kunnen worden door externe factoren, zoals de mate van tolerantie ten opzichte van homoseksuele mannen, of door interne factoren (persoonlijkheidskenmerken) is niet geheel duidelijk en vervolgonderzoek is nodig om deze factoren verder uit te werken.

ISSUES