1995, jaargang 19, Nummer 1

Hier treft u een overzicht van de artikelen uit het bovengenoemde nummer. Klik op de titel van het artikel of op de Lees meer link om verder te lezen.

Tekst van een voordracht voor de viering van 25 jaar Rutgers Stichting, 19 mei 1994. Hij concludeert dat, terwijl de seksuele hervorming haar eerste doel…
Er wordt een beschrijving gegeven van hulpvragen die in verband staan met seksualiteit, voortplanting, gezinsstructuren en sociale structuren bij Marokkaanse migranten in de omgeving van…

Multiple sclerose en seksuele problemen; resultaten van een inventariserende enquête

 • Auteur
  P. Vruggink, B. Kornips, P. van Kerrebroeck, E. Meuleman
 • Pdf openbaar
  Yes
Resultaten van een korte inventariserende enquête-studie naar problemen die multiple-sclerosepatiënten ervaren in hun seksueel functioneren of in de seksualiteitsbeleving. Er kwam een respons van 85%…
Wat bedoelen vrouwen als ze aangeven seksueel opgewonden te zijn? Zeggen ze iets over hun stemming, geven ze aan dat ze willen vrijen, laten ze…

Urineverlies tijdens coïtus; een probleem?

 • Auteur
  W. Gianotten
 • Pdf openbaar
  Yes
Beschrijving van een casus waarin een patiënte last heeft van 'urineverlies' tijdens de coïtus. Waarschijnlijk betreft het een geval van vrouwelijke ejaculatie, een fenomeen dat…

Jonge homoseksuele mannen: psychosociale determinanten van onveilig seksueel gedrag

 • Auteur
  E.M.M. de Vroome, Th.G.M. Sandfort, H.S.P. van den Bergh, I.P.M. Keet, J.A.R. van den Hoek
 • Pdf openbaar
  Yes
Het doel van het hier besproken onderzoek was het inzicht te vergroten in het seksuele gedrag van jonge homoseksuele mannen, en daarmee richting te geven…

ISSUES