Seksuologie in Nederland: Gisteren, vandaag en morgen (deel 1)

  • Auteur:
    L. Gijs, A.K. Slob, W.L. Gianotten, M. Moors-Mommers, W. Vandereycken
  • Pdf openbaar:
    Yes

Dit artikel geeft een overzicht van verleden, heden en toekomst van de interdiscipline Seksuologie. In dit eerste deel wordt in historisch perspectief gekeken naar de seksuologische ontwikkelingen van de afgelopen eeuw in Nederland. Van daaruit wordt de stap naar het heden gemaakt. Eerst komen visies, verworvenheden, voorzieningen en objekt van de seksuologische hulpverlening aan bod. Deze wordt thans in belangrijke mate gekleurd door een toenemende aandacht voor biologisch-lichamelijke aspekten van seksuele dysfunkties. Tevens is er een overstelpende vraag naar hulp als gevolg van seksueel misbruik.

ISSUES