2016, jaargang 40

Kaf en koren

 • Auteur
  Peter Leusink
 • Pdf openbaar
  No
Redactioneel.

Ontwikkeling van romantische relaties en seksualiteit van Nederlandse adolescenten in context: Project STARS

 • Auteur
  Maja Deković, Daphne van de Bongardt, Laura Baams, Suzan Doornwaard, Wieke Dalenberg, Ellen Reitz, Judith Dubas, Marcel Van Aken, Geertjan Overbeek, Tom ter Bogt, Regina van den Eijnden, Ine Vanwesenbeeck, Saskia Kunnen, Greetje Timmerman, Paul van Geert
 • Pdf openbaar
  No
In dit inleidende artikel van dit themanummer introduceren we Project STARS (Studies naar Trajecten van Adolescente Relaties en Seksualiteit), een longitudinaal onderzoeksprogramma naar de ontwikkeling van…

Seksuele ontwikkeling tijdens de adolescentie in context: relaties met ouders en leeftijdgenoten

 • Auteur
  Daphne van de Bongardt, Ellen Reitz, Maja Deković
 • Pdf openbaar
  No
In dit artikel worden de bevindingen beschreven van Project STARS Deelproject 2, waarin met een multi-methode aanpak (longitudinale vragenlijsten, observaties, meta-analyse) werd onderzocht hoe verschillende aspecten…

It’s kind of an exciting story: De rol van het Internet in de adolescente seksuele ontwikkeling

 • Auteur
  Suzan M. Doornwaard, Regina J. J. M. van den Eijnden, Ine Vanwesenbeeck, Tom F. M. ter Bogt
 • Pdf openbaar
  No
In dit artikel worden de bevindingen van Project STARS Deelproject 3 beschreven, waarin de rol van Internet in de adolescente seksuele ontwikkeling is onderzocht. De verschillende…

Opbloeiende seksualiteit: Een biopsychosociaal perspectief op de romantische en seksuele ontwikkeling van adolescenten

 • Auteur
  Laura Baams, Judith Semon Dubas, Geertjan Overbeek, Marcel van Aken
 • Pdf openbaar
  No
Dit artikel beschrijft de bevindingen van Project STARS Deelproject 1 naar de romantische en seksuele ontwikkeling van adolescenten vanuit een biopsychosociaal perspectief. Met behulp van vijf…

A True Love Story: De romantische en seksuele ontwikkeling van adolescenten in het dagelijks leven

 • Auteur
  Wieke Dalenberg, Greetje Timmerman, Saskia Kunnen, Paul van Geert
 • Pdf openbaar
  No
Binnen het grootschalige longitudinale Project STARS (Studies naar Trajecten van Adolescente Relaties en Seksualiteit) heeft de Rijksuniversiteit Groningen het vierde deelproject uitgevoerd: een explorerend mixed-methods (kwalitatief en…
Redactioneel bij het themanummer van het Tijdschrift voor Seksuologie ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van het tijdschrift.
Het artikel bespreekt enkele tendensen die zich de afgelopen decennia hebben voorgedaan op het vlak van onderzoek rond jongeren en seksualiteit. Er wordt daarbij een…
In dit artikel staan we stil bij de ontwikkelingen in de psychologische hulpverlening bij seksuele problemen van de laatste decennia. We beschouwen de ontwikkelingen in…
In dit artikel wordt van drie onderzoeksartikelen die tussen 1980 en 1990 in het Tijdschrift voor Seksuologie zijn gepubliceerd, nagegaan in welke mate zij heden…

Pornografie-onderzoek in verleden, heden en toekomst

 • Auteur
  Ine Vanwesenbeeck
 • Pdf openbaar
  No
In dit artikel herleest de auteur enkele publicaties over (vrouwen en) pornografie die begin jaren tachtig van de vorige eeuw in het Tijdschrift voor Seksuologie…

40 jaar oefenen op de walgingsreflex

 • Auteur
  Erik van Beek, Ingrid Gerritsma
 • Pdf openbaar
  No
In dit artikel wordt aan de hand van publicaties in het Tijdschrift voor Seksuologie (TvS) geanalyseerd in hoeverre de maatschappelijke positie van pedofielen en hulpverlening…

Een gat in de voorlichtingsmarkt?

 • Auteur
  Yuri Ohlrichs, Erika Frans
 • Pdf openbaar
  No
In 1983 concludeerde socioloog Dick de Groot dat er een gat gaapt tussen de behoefte aan seksuele vorming van het (volwassen) publiek en het aanbod…

Veneuze lekkage: Geschiedenis van een misvatting

 • Auteur
  René Kropman
 • Pdf openbaar
  No
Hoewel er voldoende kennis was over de anatomie van het zwellichaam, ontbrak in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw een goed inzicht…
Pagina 1 van 2

ISSUES