Seksdrugs in het uitgaansleven. Een kleinschalig exploratief onderzoek naar recreatief gebruik van erotiserende middelen en signalen uit de seksuologische hulpverlening

  • Auteur:
    Maud Lazaroms, Ine Vanwesenbeeck & Liesbeth Woertman
  • Pdf openbaar:
    Yes

Recreatief gebruik van erotiserende middelen en signalen uit de seksuologische hulpverlening. Uit (trend)onderzoek van Korf, Nabben en Benschop (2001, 2002) naar gebruik van legale en illegale genotmiddelen en naar gokken bij Amsterdamse jongeren komt naar voren dat in het uitgaansleven van Amsterdam steeds meer erotiserende middelen gebruikt worden. Er is een toenemende verspreiding van GHB (gamma-hydroxy-boterzuur) en de belangstelling voor yohimbe (yohimbine) en recreatief gebruik van viagra (sildenafil) neemt toe (Korf e.a. 2001 b, 2002b; Korf, Nabben, Diemei & Bouma, 2000). Het doel in dit kleinschalige explorerende onderzoek is nagaan of het toenemend recreatieve gebruik van erotiserende middelen reden is tot zorg. Van de tweeëntachtig seksuologen-NVVS die zijn aangeschreven hebben achtendertig personen de vragenlijst ingevuld, een respons van 46,3%. Uit de bevindingen blijkt dat een kleine meerderheid (52%) van de seksuologen-NVVS van mening is dat het recreatieve gebruik van erotiserende middelen is toegenomen (van deze kleine meerderheid respondenten koppelt één op de zes dit aan (seksuele) problemen die zijn toegenomen), maar dat de vraag ernaar in de seksuologische praktijk nog beperkt is. Een vijfde van de seksuologen-NVVS heeft het afgelopen jaar cliënten gezien bij wie gebruik problemen veroorzaakte. De helft van de seksuologische hulpverleners maakt mee dat cliënten op eigen initiatief middelen gaan gebruiken waarvan cliënten een erotiserende werking veronderstellen. Tevens heeft een ruime meerderheid van de seksuologen-NVVS (61%) aanwijzingen voor illegaal middelengebruik. Seksualiteit lijkt steeds meer gezien te worden als consumptiemiddel. Ook de media dragen bij aan dit beeld. De mythische ideeën die bij jongeren spelen over seksualiteit en erotiserende middelen kunnen zorgen voor te hoge verwachtingen waardoor 'normale seksuele ervaringen' niet (meer) bevredigend zijn. Al met al zijn de bevindingen verontrustend genoeg om bij eventuele seksuele en seksgerelateerde problemen die samenhangen met recreatief gebruik van erotiserende middelen in de toekomst een vinger aan de pols te houden.

ISSUES