Psychologische en biologische theorieen over parafilieën

  • Auteur:
    L. Gijs, P. Cohen-Kettenis, P. van der Schoot
  • Pdf openbaar:
    Yes

Dit artikel geeft een overzicht van de belangrijkste psychologische en biologische theorieen over parafilieën. Nadat de paradigmatische achtergronden van deze benaderingen toegelicht zijn, wordt aandacht besteed aan de definitie en het voorkomen van parafilieën. Vervolgens worden een aantal theorieen beschreven. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen normaliteits en pathologische theorieen. De eerste beschouwen (sommige) parafilieën als deelverzameling van de normale seksuele variatie. De tweede definieren ze als een stoornis. In de afsluitende evaluatie wordt de zeer gebrekkige kennis van parafilieën benadrukt. Ook worden klinische implicaties geschetst. Gepleit wordt voor een biopsychosociale invalshoek, met als ideologisch motto "optimale variabiliteit".

ISSUES