Een update over het seksuele gedrag en de seksuele gezondheid van jongeren in Nederland: De belangrijkste bevindingen uit 'Seks onder je 25e'

  • Auteur:
    Ine Vanwesenbeeck, Hanneke de Graaf, Suzanne Meijer en Jos Poelman
  • Pdf openbaar:
    No

In het onderzoek ‘Seks onder je 25e’ zijn opnieuw op grote schaal gegevens verzameld over de seksuele gezondheid van jongeren in Nederland. Door een representatieve steekproef van bijna 5000 tieners en jong volwassenen tussen 12 en 25 jaar is een uitgebreide vragenlijst beantwoord. Dit artikel is een samenvatting van de belangrijkste bevindingen. Ingegaan wordt op de seksuele start van jongeren, hun seksuele problemen, de seksuele risico’s die zij lopen en de wijze waarop zij zich daartegen beschermen, en de mate van seksuele grensoverschrijding. Uiteraard wordt onderscheiden naar sekse, etnische achtergrond en religie, en opleidingsniveau. Ook het emotionele klimaat in het gezin van herkomst wordt beschreven als belangrijke onderscheidende variabele. Vervolgens wordt nog ingegaan op de seksuele gezondheid van homojongeren en op homonegatieve attituden bij de jeugd. Tot slot wordt beschreven aan welke informatie jongeren (nog) behoefte hebben en waar zij zoal hun informatie over seksualiteit halen. De algemene conclusie uit Seks onder je 25e is dat het goed gesteld is met de seksuele gezondheid van jongeren in Nederland. In aanvulling op het kennelijk adequate reguliere aanbod van seksuele vorming en voorlichting, vragen echter specifieke groepen jongeren en enkele specifieke thema’s om gerichte aandacht.

U dient ingelogd te zijn om dit artikel te kunnen bekijken. Klik hier om in te loggen of klik hier om lid te worden.
Meer in deze categorie:

ISSUES