Psychische, sociale, financiële, juridische en religieuze problemen bij slachtoffers van seksueel geweld en niet- slachtoffers. Lessen uit de VICTIMS-studie

  • Auteur:
    Peter G. van der Velden, Carlo Contino & Chantal van den Berg
  • Pdf openbaar:
    No

Samenvatting

In hoeverre kampen slachtoffers van recent seksueel geweld vaker met psychische, lichamelijke, sociale, financiële, ju- ridische en religieuze problemen, dan een vergelijkbare groep volwassenen die niet recent zijn getroffen door seksu- eel geweld? In hoeverre zijn zij vaker getroffen door andere ingrijpende gebeurtenissen, zoals ernstige bedreigingen, diefstal, ongevallen en het verlies van dierbaren? In deze studie worden deze vragen beantwoord op basis van vier surveys van de Victims in Modern Society (VICTIMS)-studie, uitgevoerd met het Longitudinal Internet studies for the Social Sciences (LISS) panel. Dit panel is gebaseerd op een omvangrijke steekproef onder de Nederlandse bevolking door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De groep niet-slachtoffers is gematcht op basis van 64 unieke demo- grafische profielen. De resultaten tonen dat volwassenen die in de afgelopen 12 maanden slachtoffer zijn geworden van seksueel geweld significant vaker dan niet-slachtoffers kampen met 1) algemene psychische klachten, matig en ernstige angst- en depressieve klachten, 2) lichamelijke problemen, 3) een gebrek aan emotionele steun en luisterend oor, 4) financiële problemen, 5) juridische problemen en 6) religieuze problemen. Slachtoffers zijn in de afgelopen 12 maanden ook vaker getroffen door een of meerdere andere ingrijpende gebeurtenissen, zoals een serieuze bedrei- ging, diefstal, een ongeval of het verlies van dierbaren. Wanneer rekening wordt gehouden met de negatieve effecten van deze andere ingrijpende gebeurtenissen, blijken slachtoffers van recent seksueel geweld nog altijd vaker met de eerdergenoemde problemen te kampen. Wanneer slachtoffers professionele hulp nodig hebben, is het daarom van groot belang de diversiteit aan mogelijke problemen te inventariseren en niet alleen te focussen op alleen de mentale of lichamelijke gezondheid.

U dient ingelogd te zijn om dit artikel te kunnen bekijken.

Wachtwoord vergeten?

Nog geen lid? Klik hier om lid te worden.

ISSUES