Jeugdige zedendelinquenten: een review van de literatuur 2006-2010

  • Auteur:
    Anton van Wijk, Yvette Schoenmakers, Nathanja Kerkhof-van Holsteijn
  • Pdf openbaar:
    Yes

Jeugdige zedendelinquenten zijn reeds enkele decennia onderwerp van wetenschappelijk onderzoek. In deze review wordt nagegaan wat de stand van zaken is in de recente literatuur. Een search in zeven databases over een periode van vijf jaar (2006-2010) leverde in totaal 139 artikelen over jeugdige zedendelinquenten op. De hoofdonderwerpen van die artikelen hebben betrekking op kenmerken en achtergronden, risicotaxatie en recidive, assessment en behandeling, en beleid aangaande registratie. In deze review worden de belangrijkste bevindingen uit de recente literatuur binnen deze onderwerpen beschreven en suggesties gedaan voor toekomstig onderzoek.

ISSUES