Puberteitsontwikkeling van nederlandse kinderen

  • Auteur:
    Dick Mul
  • Pdf openbaar:
    Yes

De gedachte dat in Nederland de puberteit steeds vroeger optreedt is niet correct. Er is thans een stabilisatie zichtbaar in de leeftijd waarop de puberteit begint na een periode van vroeger intreden van de puberteit tot circa 1980. Ondanks deze stabilisatie is er sprake van steeds vroeger seksueel actieve tieners. Het aantal tienerzwangerschappen neemt niet af. Bij te vroeg intredende puberteit (pubertas praecox) kan er een indicatie zijn tot het medicamenteus remmen van de puberteitsontwikkeling. Hiervoor worden GnRH agonisten gebruikt. Er is sprake van pubertas praecox als de puberteitsontwikkeling voor het 8e jaar bij meisjes en voor het 9e jaar bij jongens begint. Onbehandelde pubertas praecox leidt tot een afname van volwassen lichaamslengte. Met GnRH-agonisten kan dit verlies worden beperkt. De psychologische effecten van pubertas praecox en de behandeling ervan zijn in de literatuur niet uitgebreid beschreven. Er is mogelijk een tendens tot een wat vroegere psychoseksuele ontwikkeling bij meisjes met pubertas praecox.

ISSUES