Seks in het selfietijdperk Over beeldcultuur, uiterlijk en seksuele identiteit

  • Auteur Liesbeth Woertman
  • Pdf openbaar Yes

De volledige tekst van de Rutgerslezing 2015.

Gepubliceerd in 2015, jaargang 39, Nummer 3

Veertig jaar onderzoek naar homoseksualiteit in het Tijdschrift voor Seksuologie

  • Auteur Henny Bos, Alexis Dewaele
  • Pdf openbaar No

In dit artikel reflecteren we op twee studies, gepubliceerd in het Tijdschrift voor Seksuologie, die betrekking hebben op het thema homoseksualiteit. We selecteerden een Vlaamse studie over risicoseks bij homomannen en een Nederlandse studie over homoseksuele identiteitsontwikkeling. Beide onderwerpen zijn tot op vandaag relevant en stellen ons in staat een evolutie in het onderzoekslandschap te schetsen. Onze analyse laat zien hoe de focus van de studie van homoseksualiteit steeds breder werd op maatschappelijk vlak. Van een eerder enge blik op seksueel (risico)gedrag bij homomannen evolueerde men in de onderzoeksliteratuur naar een diversiteit aan thema’s zoals seksuele identiteit, maatschappelijke aanvaarding op school en op het werk, en aandacht voor specifieke subgroepen zoals oudere homo- en biseksuele mannen en vrouwen. Echter, ook op theoretisch vlak zien we dat deze studies steeds beter geïntegreerd worden in psychologische en sociologische gangbare theorieën met bijzondere aandacht voor het minderheidsstressmodel. Dat laatste model verklaart de kwetsbare mentale en fysieke gezondheid van homoseksuele mannen en vrouwen door het feit dat deze geconfronteerd worden met onder andere uitsluiting, discriminatie en vooroordelen. Daarenboven verklaren onderzoekers de gezondheidsproblemen van homomannen steeds vaker vanuit een syndemische benadering. Deze stelt dat de synergetische interactie van twee of meerdere ziektes die tegelijkertijd optreden, aanleiding geeft tot excessieve last of kwetsbaarheid. Recente studies tonen aan dat de maatschappelijke en wetenschappelijke aandacht voor homoseksualiteit nog steeds geen overbodige luxe is in het licht van de kwetsbaarheid van deze doelgroep.

Gepubliceerd in 2016, jaargang 40, Nummer 3

ISSUES