Seks, angst en pijn: een mediahype, een lekencommentaar, een feministisch proefschrift en de DSM

  • Auteur Jelto Drenth
  • Pdf openbaar Yes

Dit artikel reflecteert op vier bronnen van informatie over dyspareunie en vaginisme. De tv-documentaire My fucking problem van Anne van Campenhout leidde tot een forumdiscussie onder leiding van Sophie Hilbrand, waarna Esther Polak reageerde met een persoonlijk commentaar in Opzij. Het derde onderdeel is een uitvoerige boekbespreking over Wenn Sex schmerzt van de Weense feministische onderzoekster Julia Riegler. Tenslotte wordt er stilgestaan bij de sterkten en zwakten van zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek over dyspareunie, met in het bijzonder een uitwijding over het dispuut over de DSM-5-definitie van seksuele pijn- en penetratieproblemen van vrouwen.

Gepubliceerd in 2018, jaargang 42, Nummer 2

De relatie tussen kwaliteit van leven en vaginisme

  • Auteur Ada Rosier, Constance Drossaert, Jolanda de Vries, Lida Vrij-Hoogendoorn
  • Pdf openbaar Yes

Doel: Het eerste doel van deze studie was om de kwaliteit van leven van vrouwen met vaginisme op verschillende domeinen te onderzoeken. Een tweede doel was een vergelijking van kwaliteit van leven tussen vrouwen met primair en secundair vaginisme.
Methode: Online-onderzoek waaraan 142 vrouwen deelnamen met primair vaginisme en 42 vrouwen met secundair vaginisme. Kwaliteit van leven werd kwantitatief gemeten met de World Health Quality of Life Assessment Bref (WHOQOL-BREF) en kwalitatief met open vragen naar de invloed van de klacht op het dagelijkse leven en naar het grootste probleem dat door de vaginistische reactie wordt veroorzaakt. De WHOQOL-BREF domeinscores van de deelneemsters werden vergeleken met die van een normgroep van vrouwen uit de algemene Nederlandse populatie met vergelijkbare leeftijd.
Resultaten: Het niveau van kwaliteit van leven bij vrouwen met een vaginistische reactie op de ‘Algehele kwaliteit van leven en gezondheid’ en op drie van de vier domeinen lag lager dan bij de vergelijkingsgroep. Tussen vrouwen met primair en secundair vaginisme werden uitsluitend significante verschillen gevonden op ‘Algehele kwaliteit van leven en gezondheid’. Uit het kwalitatieve onderzoek bleek dat met name negatieve gevoelens zoals schuld, angst en aantasting van het gevoel van eigenwaarde en een verslechterde partnerrelatie genoemd werden als negatief gevolg van het vaginisme. Afname van de kwaliteit van de partnerrelatie speelde vooral bij vrouwen met secundair vaginisme een rol.
Conclusie: Hoewel er geen duidelijke verschillen bestaan in kwaliteit van leven tussen primair en secundair vaginisme, is uit de resultaten van de studie gebleken dat vaginisme een aandoening is die ingrijpend kan zijn op de kwaliteit van leven. Toekomstige studies zijn nodig om meer duidelijkheid te verkrijgen ten aanzien van de impact van vaginisme op de dimensies van kwaliteit van leven.

Gepubliceerd in 2013, jaargang 37, Nummer 1

Genitopelviene pijn/penetratiestoornis

  • Auteur Moniek ter Kuile
  • Pdf openbaar Yes

Beschouwing.

In het psychiatrische classificatiesysteem de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV-TR) wordt bij de Seksuele pijnstoornis een onderscheid gemaakt tussen dyspareunie en vaginisme. Dit onderscheid is in de DSM-5 in zijn geheel komen te vervallen. In tegenstelling tot de DSM-IV-TR kan in de DSM-5 een (seksuele) pijnstoornis niet meer gesteld worden bij de man. In deze bijdrage wordt kort ingegaan op de belangrijkste overwegingen om uiteindelijk tot deze veranderingen te komen. Vervolgens worden de nieuwe criteria van de Genitopelviene pijn/penetratiestoornis uitgebreid besproken. Tot slot wordt stilgestaan bij de voor- en mogelijk ook enkele nadelen van de DSM-5 ten opzichte van de DSM-IV-TR.

Gepubliceerd in 2013, jaargang 37, Nummer 4

ISSUES