Chronische buik- en bekkenpijn: definities, nomenclatuur en classificatie

  • Auteur Marjo Ramakers, Bert Messelink
  • Pdf openbaar Yes

Beschouwing.

Chronische pijn in buik en bekken komt veel voor. Bij een chronisch pijnsyndroom gaat het om pijn die de alarmfunctie heeft verloren. De pijn is niet gelokaliseerd in een orgaan maar in het centraal zenuwstelsel. Naast pijn kunnen er functiestoornissen in de inwendige organen en seksuele disfuncties bestaan. Disfunctie van de bekkenbodem kan luxerend, oorzakelijk en onderhoudend werken op functiestoornissen van de inwendige organen en op stoornissen in seksueel functioneren. Op basis van deze kenmerken zal de aanpak van patiënten met chronische buik- en bekkenpijn zowel somatisch als psychologisch dienen te zijn. Eenduidige classificering en nomenclatuur en zorgvuldige multidisciplinaire diagnostiek en behandeling in een bekkenbodemteam is de basis voor effectieve zorg voor deze patiënten.

Gepubliceerd in 2013, jaargang 37, Nummer 2

ISSUES