Een motivationeel model van seksueel delictgedrag en deviantie

  • Auteur Wineke J. Smid
  • Pdf openbaar Yes

Samenvatting

Ondanks de collectieve afkeer van seksueel delictgedrag in de samenleving en de grote aandacht ervoor, bestaat er nog geen algemeen geaccepteerd model voor de etiologie van seksueel delictgedrag of seksueel afwijkende interesses,zoals bijvoorbeeld pedofilie. De meeste bestaande modellen hebben een criminologische invalshoek en beschrijven seksueel delictgedrag als een seksuele variant van delictgedrag. In dit artikel wordt vanuit een seksuologische invalshoek een Incentive Motivational Model (IMM) geïntroduceerd dat seksueel delictgedrag beschrijft als een onwenselijke variant van normaal seksueel gedrag. In dit model wordt seksuele opwinding gezien als een emotionele reactie op een stimulus en vergelijkbaar met andere emoties. Emoties kunnen elkaar wederzijds beïnvloeden en de wisselwerking tussen de seksuele emotie en andere emoties kan, bewust of automatisch, dienen als een middel voor emotionele of seksuele zelfregulatie. Seks kan worden gebruikt om negatieve emotionele arousal te verminderen (seksuele coping), maar andere emoties kunnen ook, bewust of onbewust, worden gebruikt om seksuele opwinding te stimuleren (seksuele deviantie). Het model biedt consistente verklaringen voor bevindingen uit bestaand onderzoeken kan mogelijk de reikwijdte en de diepte van ons begrip van seksueel delictgedrag en seksuele deviantie helpen vergroten.

Gepubliceerd in 2019, jaargang 43, Nummer 1

ISSUES