Eén jaar na #MeToo: hoe nu verder? Een blik vanuit een criminologisch perspectief

  • Auteur Janine Janssen
  • Pdf openbaar No

Een jaar geleden werd de hashtag #MeToo groot nieuws. In dit discussiestuk wordt teruggeblikt wat een jaar naEen jaar geleden werd de hashtag #MeToo groot nieuws. In dit discussiestuk wordt teruggeblikt wat een jaar nadato alle aandacht concreet heeft opgeleverd. Een belangrijk punt van kritiek dat naar voren is gebracht, is dat erweliswaar veel aandacht is gevraagd voor seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar dat dit niet geleid heeft tot eenconcreet programma over de aanpak van en omgang met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Een uitstapje naar decriminologische literatuur over geweld en afhankelijkheid leert dat belangrijke vragen over etiologie en de werking van seksueel grensoverschrijdend gedrag onbeantwoord zijn gebleven. Om tot een programma te komen wordt hier eeninterdisciplinaire samenwerking bepleit tussen het justitiële domein, de gezondheidszorg, welzijn en het onderwijs,begeleid door wetenschappelijk onderzoek.

Gepubliceerd in 2018, jaargang 42, Nummer 3

Contextbehandeling na seksueel misbruik: een onmisbare schakel

  • Auteur Katrien Grootaers
  • Pdf openbaar Yes

Beschouwing.

De contextuele behandeling van seksueel misbruik binnen gezin en/of familie is onderwerp van het artikel. Vertrekpunt is een casus die exemplarisch is voor de dynamiek bij de onthulling van het misbruik binnen een gezin. Het onderscheidend vermogen en de kracht van de contextuele behandeling van de gevolgen van het misbruik worden geschetst. Er wordt gepleit voor een systemische aanpak bij hulpverlening na seksueel misbruik in gezin of familie, een aanpak die geïntegreerd is in het brede aanbod van traumazorg binnen jeugdzorg en ggz.

Gepubliceerd in 2013, jaargang 37, Nummer 1

ISSUES