Seksuele aversie en de DSM-5: verwijderd als stoornis maar als symptoom onverminderd relevant

  • Auteur Peter de Jong, Charmaine Borg, Hermien Elgersma
  • Pdf openbaar Yes

Beschouwing.

Seksuele aversie (sexual aversion disorder) is als diagnostische categorie verwijderd uit de DSM-5. In deze bijdrage zullen we stilstaan bij de onderbouwing en consequenties van deze aanpassing binnen de DSM, om vervolgens nader in te gaan op de mogelijke klinische implicaties en aanbevelingen voor toekomstig onderzoek. Om de impact van de verwijdering beter op waarde te kunnen schatten, starten we deze bijdrage met een kritische terugblik op de introductie van seksuele aversie als een aparte stoornis in de DSM.

Gepubliceerd in 2013, jaargang 37, Nummer 4

ISSUES