Contextbehandeling na seksueel misbruik: een onmisbare schakel

  • Auteur Katrien Grootaers
  • Pdf openbaar Yes

Beschouwing.

De contextuele behandeling van seksueel misbruik binnen gezin en/of familie is onderwerp van het artikel. Vertrekpunt is een casus die exemplarisch is voor de dynamiek bij de onthulling van het misbruik binnen een gezin. Het onderscheidend vermogen en de kracht van de contextuele behandeling van de gevolgen van het misbruik worden geschetst. Er wordt gepleit voor een systemische aanpak bij hulpverlening na seksueel misbruik in gezin of familie, een aanpak die geïntegreerd is in het brede aanbod van traumazorg binnen jeugdzorg en ggz.

Gepubliceerd in 2013, jaargang 37, Nummer 1

ISSUES