Goede seks als flow ervaring. Universele psychosociale patronen in de seksualiteitsbeleving van jongvolwassenen

  • Auteur Samira van Bohemen
  • Pdf openbaar No

Klinisch onderzoek naar seksualiteit wordt voornamelijk gekenmerkt door een focus op de ‘donkere kanten’ van seks, zoals die gevonden kunnen worden in de vorm van negatieve gezondheidsuitkomsten en risicovol en grensover- schrijdend gedrag. Hoewel dit uiteraard belangrijke thema’s zijn, blijven hiermee de plezierige kanten van seks on- derbelicht. Dit terwijl deze plezierige kanten de belangrijkste motivator zijn om seks te hebben. Mensen zijn toch voornamelijk uit op ‘goede seks’. Maar wat verstaat men hier eigenlijk onder? Het doel van dit onderzoek was om dit na te gaan in een doelgroep die dit nog volop voor zichzelf aan het ontdekken is: de jongvolwassenen. Dit onderzoek is gebaseerd op 104 diepte-interviews die 19 co-onderzoekers hielden met hun peers in de leeftijd tussen de 17 en 25 over de vraag wat voor hen goede seks is. Uiteindelijk konden vier repertoires worden onderscheiden in de ma- nier waarop de jongvolwassenen hierover spraken: 1) een repertoire over goede seks als een speciale mentale staat; 2) een repertoire over relaties, communicatie en wederkerigheid; 3) een repertoire over seksuele vaardigheden, en; 4) een repertoire over goede seks als autotelisch plezier. In de discussie worden deze repertoires verbonden aan de bestaande literatuur over goede seks, waarbij in bredere zin aandacht wordt besteed aan het werk van sociaalpsycho- loog Mihaly Csikszentmihalyi over flow ervaringen. Het bereiken en ervaren van flow vormt namelijk de rode draad door de verschillende interviews en repertoires gepresenteerd in dit onderzoek. Uit de resultaten blijkt dat flow een universeel kenmerk lijkt te zijn van goede seks.

Gepubliceerd in 2021, jaargang 45, Nummer 3

ISSUES