Onderzoek naar de seksualiteitsbeleving van mannen met een autismespectrumstoornis

  • Auteur Salvatore Vitale, Elsbeth Meij, Richard Vuijk
  • Pdf openbaar Yes

Onderzoek gericht op de seksualiteitsbeleving van volwassenen met een autismespectrumstoornis (ASS) staat nog in de kinderschoenen. Deze studie richt zich op de seksualiteitsbeleving van mannen met ASS en een ten minste gemiddelde intelligentie en vergelijkt deze met een controlegroep van neurotypische mannen, waarbij gebruik wordt gemaakt van zelfrapportagevragenlijsten. De resultaten laten zien dat beide groepen over dezelfde seksuele normen en waarden beschikken met betrekking tot het beleven van seksuele lusten, seks voor het huwelijk en de seksuele socialisatie van kinderen en het toelaten van psychoseksuele stimulatie. Mannen met ASS zijn minder seksueel gemotiveerd en ervaren een lagere aantrekkingskracht tot het huwelijk en/of hun eigen partner dan neurotypische mannen. De conclusie van deze studie is dat mannen met ASS meer seksuele problemen ervaren dan neurotypische mannen. Voor deze seksuele problemen dient in intake en behandeling aandacht te zijn.

Gepubliceerd in 2017, jaargang 41, Nummer 1

Seksueel gedrag en seksuele beleving in Nederland

  • Auteur Hanneke de Graaf
  • Pdf openbaar Yes

Seksueel gedrag en seksuele beleving vormen de basis voor seksuele gezondheid. Deze studie beschrijft wat jongeren en volwassenen doen op seksueel gebied, hoe zij dit beleven en of hierin verschillen bestaan naar geslacht, leeftijd, etniciteit, opleidingsniveau en partnerstatus. In een representatieve steekproef vulden 3927 mannen en 4137 vrouwen van 15 tot 71 jaar een digitale vragenlijst in met vragen over seksueel gedrag (ervaring met seks met een partner, aantal sekspartners, seksfrequentie, seks met seksegenoten, masturbatie, pornogebruik en seks op en via internet) en seksuele beleving (seksueel plezier, zelfvertrouwen, satisfactie, assertiviteit, schuldgevoelens en motivatie). De resultaten laten zien dat het merendeel van de Nederlanders seksueel actief is en seksualiteit positief beleeft. 80% van de mannen en 75% van de vrouwen van 15 tot 71 jaar had seks in het afgelopen half jaar. Ook zeggen de meeste mensen dat ze genieten van seks en tevreden zijn over hun seksleven. Vooral leeftijd en relatiestatus hangen samen met seksueel gedrag en seksuele beleving. Mannen en vrouwen die geen seks hadden in het afgelopen half jaar zijn duidelijk minder tevreden over het seksleven en hebben minder seksuele eigenwaarde dan mannen en vrouwen die wel seks hebben. Ook genieten vrouwen veel minder vaak van seks dan mannen. Het gebrek aan seksueel plezier bij vier op de tien vrouwen is reden tot zorg en aanleiding om hieraan meer aandacht te besteden in toekomstig onderzoek, beleid en interventieontwikkeling.

Gepubliceerd in 2012, jaargang 36, Nummer 2

Seksuele attitudes en seksuele beleving van christenen met orthodoxe geloofsovertuigingen

  • Auteur Onno Bakker, Aart van Drie, Mark Spiering, & Ulrike Popp-Baier
  • Pdf openbaar Yes

Doel: Positieve en negatieve seksuele attitudes, alsmede aspecten van seksualiteitsbeleving, werden onderzocht bij een christelijke populatie met orthodoxe geloofsovertuigingen.
Methodiek: Door middel van diverse vragenlijsten werden gegevens verzameld over seksuele attitudes en aspecten van de seksuele beleving. Negatieve attitudes en seksualiteitsbeleving werden gemeten met (een vertaling van) bestaande vragenlijsten. Positieve attitudes werden gemeten met een vragenlijst die was opgesteld in het kader van deze studie. De volgende aspecten van de beleving van seksualiteit werden gemeten: positieve seksbeleving, schuldgevoelens, seksuele satisfactie, satisfactie met frequentie, seksuele stress en seksuele problematiek.
Resultaten: Op het gebied van negatieve seksuele attitudes bleek dat een substantieel deel van de vrouwen en mannen masturbatie als zonde beschouwt (20%, N = 292) en vindt dat seksuele gemeenschap alleen binnen het huwelijk hoort (50%, N = 292). Daarnaast waren zij het in grote mate (> 80%) eens met positieve seksuele attitudes, zoals ‘seksualiteit is een gave van God’ en ‘genieten van seks is goed’. Op het gebied van de seksualiteitsbeleving bleek dat de deelnemers (N = 229) over het algemeen een positieve seksbeleving hebben, ze overwegend seksueel tevreden zijn en weinig seksuele problemen ervaren.
Conclusie: Deze studie geeft meer zicht op de seksuele attitudes en aspecten van de seksualiteitsbeleving van christenen met orthodoxe geloofsovertuigingen. Het laat zien dat negatieve seksuele attitudes samen kunnen gaan met een positieve seksbeleving en is daarom relevant voor seksuologen en hulpverleners die in hun praktijk te maken krijgen met deze groep mensen.

Gepubliceerd in 2015, jaargang 39, Nummer 2

ISSUES