Het beest in ons: over fatsoen en bestialiteit

  • Auteur Erik van Beek
  • Pdf openbaar Yes

In dit artikel wordt de nieuwe Nederlandse wet van juli 2010 aangaande verbod op dierenseks (zoöfilie, bestialiteit) en het bekijken, produceren en verhandelen van dierenporno besproken. Ik beschouw de totstandkoming van de wet, bespreek politieke, filosofische, seksuologische en ethische achtergronden alsmede de verwachtte effecten van de nieuwe wetgeving, en betoog dat deze sterk is ingegeven door economische motieven en steunt op dubbelzinnige en complexe concepten als “fatsoen”en “zedelijkheid”. Het nut van virtuele dierenporno wordt afgewogen. Ten slotte kan de nieuwe wet naar mijn mening behalve positieve ook onverwachte en onbedoelde negatieve consequenties hebben voor dieren, menselijke privacy, publieke tolerantie en de behandeling voor mensen met een zoöfilie.

Gepubliceerd in 2011, jaargang 35, Nummer 2

ISSUES