Nieuws (52)

Op deze pagina worden boekrecensies, verwijzingen naar artikelen in andere tijdschriften, congresverslagen en opiniestukken geplaatst. Hieronder vindt u de laatste vijf berichten. Ook kunt u klikken op een van bovenstaande categorieën voor alle berichten uit die categorie.

vrijdag, 01 december 2017 10:07

Abstract NVVS Wetenschapsdag 2017: Seksualiteits- en relatiebeleving na het verlies van een partner aan kanker: Een fenomenologische studie.

 • Geschreven door
  Stefan Rolf
In de afgelopen decennia is er aandacht geweest voor de relatie- en seksualiteitsbeleving bij kankerpatiënten en hun partners, maar over het traject van de nabestaanden na het overlijden is nauwelijks geschreven. Aan de hand van beschrijvende fenomenologie zijn van zeven personen de ervaringen beschreven uit de periode na het overlijden van hun partner aan kanker, met specifiek aandacht voor seksualiteit en relaties. De resultaten onthulden vier thema’s: (1) ‘Overleden partner is (nog) altijd aanwezig’; (2)…
vrijdag, 01 december 2017 10:04

Abstract NVVS Wetenschapsdag 2017: The relationship between vulvodynia and vulvovaginal candidiasis - a systematic review

 • Geschreven door
  Suzanne van de Pasch
Background: Provoked vulvodynia is a chronic vulvar pain condition affecting up to 8.3% of the female population. Despite many years of research no clear cause for provoked vulvodynia has been identified. Several risk factors have been studied, including vulvovaginal candidiasis. However, to date, the role of Candida infections in provoked vulvodynia has remained unclear. Vulvovaginal candidiasis and provoked vulvodynia have an overlap of symptoms which may contribute to diagnostic inaccuracy.           …
vrijdag, 01 december 2017 10:03

Abstract NVVS Wetenschapsdag 2017: Goede seks voorbij angst en verveling: De flow van seksualiteit, etniciteit en gender in techno, salsa en kizomba feesten

 • Geschreven door
  Samira van Bohemen
Veel publieke en academische debatten focussen op risicovol en problematisch seksueel gedrag van jongeren – met speciale aandacht voor jongeren met een ‘etnische’ achtergrond. Deze studie heeft als doel voorbij dit narratief te gaan en te bestuderen hoe jongeren zelf naar goede seks kijken: hoe ze dit definiëren, doen en onderhandelen, en hoe en wanneer etniciteit hierin geïmpliceerd raakt. Dit wordt onderzocht aan de hand van peer-to-peer etnografisch onderzoek en diepte-interviews met jongeren op feesten,…
vrijdag, 01 december 2017 10:02

Abstract NVVS Wetenschapsdag 2017: Seksuologische zorg ten tijde van dialyse en niertransplantatie: een pilotstudie onder patiënten en partners

 • Geschreven door
  Gaby F. van Ek
Achtergrond: Seksuele disfunctie (SD) is een veelvoorkomend probleem tijdens dialyse en na niertransplantatie met prevalenties rond de 60-70%. Deze pilotstudie focuste zich voor het eerst op zowel dialyse- als niertransplantatie patiënten en hun partners om behoeftes en ervaringen te evalueren op het gebied van seksuologische zorg. Methode: Voor deze cross-sectionele vragenlijststudie werden 320 dialyse patiënten, 257 niertransplantatie patiënten en hun partners uit drie centra uitgenodigd voor deelname. Resultaten: Vanuit de dialysegroep werden 27 patiënten en…
vrijdag, 01 december 2017 10:01

Abstract NVVS wetenschapsdag 2017: Seksualiteit een taboe in de spreekkamer? Het perspectief van de nefrologische zorgverleners

 • Geschreven door
  Gaby F. van Ek
Achtergrond: Zestig tot 90% van de chronische nierpatiënten ervaart seksuele disfunctie (SD), zelfs na niertransplantatie. Methode: Vier cross-sectionele vragenlijststudies werden opgezet onder 312 nefrologen (N), 47 transplantatiechirurgen (TC), 1711 verpleegkundigen (V) uit 34 dialysecentra en 129 maatschappelijk werkers nefrologie (MWN) waarin de focus lag op het bespreken van SD. Resultaten: De respons per studie: N 34.5%, TC 63.8%, V 45.6% en MWN 65.1%. De meeste zorgverleners bespraken SD met <50% van hun nierpatiënten: N 94.6%,…
vrijdag, 01 december 2017 09:58

Abstract NVVS wetenschapsdag 2017: Basaal wetenschappelijk bewijs voor de link tussen erectiele disfunctie en cardiometabole disfunctie

 • Geschreven door
  Herman H.J. Leliefeld
In 2012 werd door de Sexual Medicine Society of North America(SMSNA) en de International Society of Sexual Medicine (ISSM) een Commissie ingesteld met de opdracht het wetenschappelijk bewijs te onderzoeken voor een pathomechanistische link tussen Erectiele Disfunctie (ED) en Cardiovasculaire Metabole Ziekten (CVMZ). In 2015 deed de Commissie verslag na literatuuronderzoek van vijf betrokken onderdelen van het erectiemechanisme. De Commissie constateert dat er verscheidene basaal wetenschappelijk bewijzen zijn met gemeenschappelijke pathomechanismen voor de link tussen…
maandag, 06 november 2017 18:03

Vrouwelijke proefpersonen gezocht voor TOMAX procedure

De TOMAX procedure voor mannen is u mogelijk reeds bekend; kort samengevat houdt het in dat we bij patiënten met een lage dwarslaesie (<L1), spina bifida of cauda-laesie met afwezig gevoel in de penis, maar aanwezig gevoel in de liesregio de penis reinnerveren. De huidige resultaten bij de mannelijke populatie zijn veelbelovend; 2/3e van de 70 geopereerde patiënten heeft weer gedeeltelijk of geheel gevoel in de penis. Dit alles geeft niet alleen verbeterd gevoel in de…
maandag, 06 november 2017 17:56

Symposiumverslag ‘Seks! Doe het met plezier of doe het niet’

 • Geschreven door
  Rinske Bakker en Philomeen Weijenborg
Op 1 september 2017 werd in het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam het symposium ‘Seks! Doe het met plezier of doe het niet’ georganiseerd ter ere van het afscheid van dr. Rik van Lunsen (arts-seksuoloog NVVS, voormalig hoofd afdeling Seksuologie en Psychosomatische Obstetrie en Gynaecologie AMC). In deze bijdrage willen wij aan de hand van enkele van de voordrachten illustreren hoe Van Lunsen in de afgelopen ruim dertig jaar het vak ‘Seksuologie’ in al haar…
woensdag, 13 september 2017 14:24

Themanummer rondom seksualiteit en kanker

In december verschijnt een themanummer rondom Seksualiteit en kanker. Deze gecombineerde thema-editie komt tot stand vanuit een samenwerking tussen het Tijdschrift voor Seksuologie en het tijdschrift voor Psychosociale Oncologie. Graag willen wij u een prikkelende stelling voorleggen en u vragen hierop te reageren. Doordat kanker vroeger kan worden opgespoord en beter kan worden behandeld, overleven meer mensen deze ziekte. Daardoor is er meer aandacht voor de kwaliteit van leven na kanker. Seksualiteit is een van…
dinsdag, 22 augustus 2017 15:57

De effectiviteit van een individueel online e-learning programma over SOA's

 • Geschreven door
  Tom Platteau
Trefwoorden
Bos-Bonnie, L., van Bergen, J., te Pas, E., Kijser, M., & van Dijk, N. (2017). Effectiveness of an individual, online e-learning program about sexually transmitted infections: a prospective cohort study. BMC Family Practice,18, 57. Achtergrond: Eerstelijns gezondheidswerkers spelen een belangrijke rol in de behandeling en preventie van seksueel overdraagbare aandoeningen (soa). Cursussen binnen het Programma voor Individuele Nascholing (PIN) kunnen kennis en gedrag van gezondheidswerkers rond soa beïnvloeden. We voerden een prospectieve cohortstudie uit om te…
Pagina 2 van 4