Tijdschrift voor Seksuologie

Tijdschrift voor Seksuologie

Het Tijdschrift voor Seksuologie is een onafhankelijke uitgave gelieerd aan de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie (NVVS) en de Vlaamse Vereniging voor Seksuologie (VVS). Dit wetenschappelijk kwartaalblad over onderzoek en ontwikkelingen op het gebied van de seksuologie staat open voor Nederlandstalige wetenschappelijke bijdragen over hulpverlening, onderzoek, opleiding en onderwijs, voorlichting en preventie. We zien graag uw bijdrage tegemoet.

Editoriaal

En plots is het december en gaat overal de kerst- verlichting aan. Het verbaast me elk jaar opnieuw hoe de tijd steeds sneller lijkt te gaan. Of gaat het tempo van het leven gewoon sneller met de jaren en wordt onze subjectieve tijdbeleving gekleurd door de stress van alledag. Want ja, externe kloktijd en interne duurbeleving lopen niet steeds synchroon en het lijkt alsof de ‘mechanische’ tijd steeds meer invloed krijgt en we ons leven steeds meer daarnaar gaan inrichten.

Meer lezen?

Aanvullende informatie

 • Auteur Marieke Dewitte
 • Pdf openbaar No
Gepubliceerd in 2023, jaargang 47, Nummer 3

Editoriaal

Wat een zomer … te nat, te droog, te heet, te koud … het hing maar af van het moment en het land waar je verbleef. De pessimist en doemdenker in mij zou nu geneigd zijn om een vurig pleidooi te schrijven over de huidige milieu-impasse. Maar goed, de coronacrisis heeft me de voorbije jaren al meer dan genoeg verleid om dit editoriaal te gebruiken als ventilatiekanaal. Laten we het maar positief houden, want zoals mijn partner altijd zegt, ‘Negativiteit trekt negativiteit aan, Marieke’

Verder lezen?

Aanvullende informatie

 • Auteur Marieke Dewitte
 • Pdf openbaar No
Gepubliceerd in 2023, jaargang 47, Nummer 2

Editoriaal

Op het moment van dit schrijven vecht ik tegen een heuse jetlag na een korte reis naar Saint Lou- is naar aanleiding van het jaarlijkse congres van de International Society for the Study of Women’s Sexual Health (ISSWSH). Hoewel ik me schijnbaar gemakkelijk lijk te manoeuvreren in het sexual medicine veld, heb ik - full disclosure - doorgaans weinig verwachtingen wat betreft de seksuologische inhoud tijdens een dergelijk medisch congres. Maar omdat ik uitgenodigd werd om een lezing te geven over een onderwerp dat me nauw aan het hart ligt, namelijk seksuele opwinding bij kop- pels, besloot ik toch maar om de lange, ecologisch niet- verantwoorde trip aan te vatten. Was het het waard om twee keer meer dan 24u wakker te blijven op 4 dagen tijd en met enige schaamte mijn ecologische voetaf- druk verder te vergroten? Los van de typische (voor Europeanen enigszins bevreemdende en ludieke) ‘we are so great’ American vibe tijdens de vele award cere- monies, was de sfeer aangenaam en de presentaties van hoog niveau. De nadruk ligt nog steeds op de rol van hormonen (testosteron!), inflammatie en andere biochemische processen, de medische implicaties en behandeling van seksuele disfunctie en menopauze (met opmerkelijk veel aandacht voor vulvodynie en the Genitourinary Syndrome of Menopause) en sexoncology. Daarnaast kwamen ook aan bod: koppel-dynamieken, diversiteit in klinische en onderzoeks-populaties en anatomisch-functioneel onderzoek naar de clitoris. Zo- wel vanuit maatschappelijk als wetenschappelijk oog- punt is de vrouwelijke seksualiteit in opmars, eindelijk. De workshops over vulvodynia, hypoactive sexual desire disorder en mindfulness leken veelbelovend op papier, maar stelden enigszins teleur. De inhoud was weinig vernieuwend en ik miste hands-on kennis. Maar gezien het grote aantal (medische) studenten die het congres aantrekt, zijn dergelijke workshops vooral bedoeld om een overzicht te bieden van de huidige stand van zaken en daarin zie ik een meerwaarde. Tijdens de pauzes was het aangenaam vertoeven tussen de vele standhouders die de nieuwste ontwikkelingen en modellen presen- teerden op vlak van vaginale dilators, smart vibrators, vaginale crèmes en glijmiddelen tot zelfs schoonheids- producten om de huid te verstevigen of kringen rond- om de ogen te vervagen (want ja die menopauze) en allerhande CBD applicaties. 

- Marieke Dewitte -

Verder lezen?

Aanvullende informatie

 • Auteur Marieke Dewitte
 • Pdf openbaar No
Gepubliceerd in 2023, jaargang 47, Nummer 1

Editoriaal

We zijn alweer toe aan het laatste nummer van het jaar 2022. Een jaar waarin de COVID-crisis eindelijk naar de achtergrond verdween, maar waarin helaas ook nieuwe crisissen opdoken; oorlog, energie, inflatie, boze boeren, klimaat, … We hebben de nodige portie veerkracht nodig in deze tijden.

Verder lezen?

Aanvullende informatie

 • Auteur Marieke Dewitte
 • Pdf openbaar No
Gepubliceerd in 2022, jaargang 46, Nummer 4

Editoriaal

'Is het echt nodig hierover een themanummer op te stellen?’, zou je je kunnen afvragen. Seks en drugs zijn al lange tijd met elkaar verbonden voor veel mensen. Er is een lange historiek van middelengebruik in een sek- suele context: om ‘in de sfeer te geraken’ ‘remmingen op te heffen’ of ‘drempels over te geraken’. Veel mensen gebruiken één of verschillende middelen zonder hier- van veel negatieve impact te ervaren. Maar soms wordt het middelengebruik op zich een probleem in plaats van een oplossing ervoor. Of is het geen probleem, maar dreigt het er één te worden.

Verder lezen?

Aanvullende informatie

 • Auteur Tom Platteau & John de Wit
 • Pdf openbaar No
Gepubliceerd in 2022, jaargang 46, Nummer 3

Editoriaal

Dit is een bijzondere uitgave van het Tijdschrift voor Seksuologie, opgedragen aan een bijzon- dere vrouw. Ellen Laan is in januari dit jaar overleden en nog steeds worden velen overvallen door vlagen van verdriet, ongeloof en een gevoel van on- eerlijkheid. Deze vrouw had een missie en haar missie was nog niet af. Waarom werd haar (zoek)tocht voortij- dig afgebroken? Ja natuurlijk zijn er nog veel buiten- gewone figuren in de seksuologie, vroeger en nu, die een uitzonderlijke bijdrage leveren en geleverd heb- ben aan ons veld. Denken we aan Walter Everaerd, die een eerbetoon kreeg in een eerder TvS nummer, en Jos Frenken, die onlangs overleden is en aan wie we in een volgend nummer meer aandacht besteden. Maar ‘deze is voor Ellen’ om het met de woorden van Daphne van den Bongardt te schrijven. Want Ellen was en zal voor velen ‘de godmother’ van de seksuologie blijven. En dat is niet eens een subjectief oordeel. Dat is een feitelijk- heid, zo blijkt uit de vele rouwberichten en persoon- lijke boodschappen via allerhande (media) kanalen, alsook academische en niet-academische, nationale en internationale hommages. Als je haar palmares over- schouwt, inclusief haar engagement in verschillende organisaties en onderwijscurricula, het aantal ontvan- gen (inter)nationale grants én awards en haar talrijke publicaties en media-bijdragen (lezingen, interviews, en podcasts); als hét seksuologie-congres van de Inter- national Academy of Sex Research (waarvan Ellen ook president geweest is) een symposium aan je opdraagt, dan kan je er moeilijk om heen dat Ellen een grote naam is binnen (en buiten) ons veld.

Aanvullende informatie

 • Auteur Marieke Dewitte
 • Pdf openbaar No
Gepubliceerd in 2022, jaargang 46, Nummer 2

Editoriaal

Het eerste nummer van het nieuwe jaar ligt voor je klaar, een jaar waarin we hoopvol uitkijken naar ontmoetingen. Maar amper een paar weken na de nieuwe start kwam het nieuws dat iedereen voelde aankomen, maar waar niemand echt op voorbereid was (alsof je dat ooit kan zijn); Ellen Laan is niet meer. De ‘grand dame’, de ‘godmother’ van de seksuologie, de vrouw die het streven naar seksuele gelijkwaardigheid en het onderzoeken, alsook agenderen van het (vrou- welijk) seksueel plezier tot haar levenswerk maakte. Dat ze niet alleen een grote impact had in de Lage Landen maar ook ver daarbuiten bleek uit de vele internatio- nale awards die ze doorheen haar carrière heeft mo- gen ontvangen. In het In Memoriam (wat reeds eerder verspreid werd via TvS en NVVS-kanalen) lezen jullie meer over haar werk, haar verwezenlijkingen en haar persoon. Ze was een inspiratie voor velen, zowel voor onderzoekers, clinici als voor het brede publiek. Net omdat haar bijdrage zo groots en uniek is, dragen we een volgend nummer op aan haar werk en haar invloed de dag van vandaag.

Aanvullende informatie

 • Auteur Marieke Dewitte
 • Pdf openbaar Yes
Gepubliceerd in 2022, jaargang 46, Nummer 1

Editoriaal

Het schrijven van deze redactionele inleiding stond ingepland voor het weekend na 26 no- vember. Ik zou vast heel wat interessante aangrijpingspunten hebben om over te schrijven, zo na dat inspirerende Lustrumcongres. Druk nadenkend over de thema’s die aan bod kwamen, geënthousiasmeerd door gesprek en debat, opgeladen omdat we elkaar eindelijk weer eens ‘in het echt’ konden ontmoeten en nagenie- tend van het feest (wie weet zelfs herstellende van een kleine kater). Maar alweer moesten we beroep doen op onze flexibiliteit? Toen we van start gingen met het plannen van het lustrumcongres, zo vorig jaar aan het einde van de lente, werd de vraag ‘wat als corona …’ heel snel afgewimpeld. Kom op, we zijn er bijna van af, tegen november kan het wel weer.

Aanvullende informatie

 • Auteur Marieke Dewitte
 • Pdf openbaar No
Gepubliceerd in 2021, jaargang 45, Nummer 4

Editoriaal

'T is weer voorbij die mooie zomer". Nu ja, voor wie net als ik thuisgebleven is, viel het weer best wel tegen. Het gebrek aan zonneschijn, nochtans zo nodig om onze batterijen op te laden na opnieuw een moeizaam jaar, en vooral de hoeveelheid grijs en regen heeft het klaag-virus bij vele mensen verder aangewakkerd.

Aanvullende informatie

 • Auteur Marieke Dewitte
 • Pdf openbaar Yes
Gepubliceerd in 2021, jaargang 45, Nummer 3