maandag, 31 oktober 2016 09:34

Seks in context

  • Geschreven door:
    Albert Neeleman

Dewitte, M., Van Lankveld, J., Vandenberghe, S., & Loeys, T. (2015). Sex in its daily relational context. Journal of Sexual Medicine,12, 2436–2450.

Samenvatting

In dit onderzoek werden de dagelijkse correlaten van seksueel gedrag onderzocht in een ecologisch valide context door middel van een dagelijks dagboek.  Om valide modellen van seksueel reageren te kunnen ontwikkelen, die beter aansluiten bij de dagelijkse context van seks in een relatie, is het essentieel om de dyadische aard van seksueel gedrag, dat uit vele componenten bestaat, te onderzoeken.

Heteroseksuele paren vulden gedurende 3 weken tweemaal daags een elektronisch dagboek in over stemming, eigen gedrag en waargenomen partnergedrag, relationele gevoelens (’s avonds), seksuele activiteit, lichamelijke intimiteit en masturbatie (‘s ochtends). Deze onderzoeksopzet maakte het mogelijk om in twee richtingen verbanden in de tijd te onderzoeken tussen de dagelijkse context en verschillende typen seksueel gedrag.

Positieve stemming, blijken van positief partnergedrag, waargenomen positief partnergedrag, en positieve relationele gevoelens voorspelden meer seksuele activiteit en intimiteit in mannen, wat vervolgens hun positieve stemming, waargenomen positieve partnergedrag, en positieve gevoelens over de relatie op de volgende dag deed toenemen. Vrouwen vertoonden een vergelijkbaar patroon van voorspellers met betrekking tot seksuele activiteit als mannen, hoewel het  effect van seksueel gedrag op de gevoelens en gedragingen van de volgende dag meer relatie-georiënteerd was dan van invloed op de persoonlijke stemming. Intimiteit was bij vrouwen gerelateerd aan bijna alle dagelijkse variabelen, maar alleen gerelateerd aan eigen en waargenomen  positief partnergedrag en positieve relationele gevoelens de volgende dag. Verscheidene partnereffecten bereikten ook significantie en deze waren meer van invloed in de voorspelling van mannelijke dan vrouwelijke intimiteit. Solitaire seksuele activiteit liet een ander patroon van resultaten zien dan dyadische seksuele activiteit, waarbij mannen masturbatie als negatief beleefden in de context van hun relatie.

De resultaten bevestigen de regulerende functie van seks en intimiteit in het onderhouden van een positief relationeel klimaat en vormen een aanwijzing dat de kwaliteit van de dagelijkse relationele context belangrijk is om partners in de stemming te krijgen om seksueel te handelen.

Commentaar

De reden dat ik blij ben met deze publicatie ligt niet zozeer in de nieuwe inzichten die het oplevert, maar meer in de doordachte onderzoeksopzet. In tijden waarin de wetenschap geacht wordt de waarheid in pacht te hebben, is het van belang dat er onderzoeksbenaderingen ontwikkeld worden waarin meer recht gedaan wordt aan hoe contextgevoelig menselijke betekenisgeving is voor ons gedrag. Deze onderzoekers hebben juist dat gedaan. Een groot deel van ons seksuele gedrag vindt plaats in een relationele setting en in die relatiecontext zitten veel cues die ons gedrag beïnvloeden. Meer onderbouwde kennis daarover gaat ons ook in de klinische praktijk ondersteunen om cliënten beter te helpen.  Dit onderzoek is een stapje in de goede richting!