woensdag, 04 januari 2017 15:48

Abstract - Het effect van internet-based cognitieve gedragstherapie op het seksueel functioneren van ex-borstkankerpatiënten met een seksuele dysfunctie volgens DSM-IV criteria: resultaten van een randomized controlled trial

  • Geschreven door:
    Susanna B. Hummel, Jacques J. D. M. van Lankveld, Hester S. A. Oldenburg, Daniela E.E. Hahn, Jacobien M. Kieffer, Miranda A. Gerritsma, Marianne A. Kuenen, Nina Bijker, Paul J. Borgstein, Gijsbert Heuff, Alexander M.F. Lopes Cardozo, Peter W. Plaisier, Herman Rijna, Suzan van der Meij, Eric J. van Dulken, Bart C. Vrouenraets, Eva Broomans, Neil K. Aaronson

Achtergrond

In deze gerandomiseerde gecontroleerde trial werd het effect onderzocht van internet-based cognitieve gedragstherapie (CGT) op het seksueel functioneren, intimiteit in de relatie (primaire uitkomstmaten), lichaamsbeeld, menopauzale symptomen, relationeel functioneren, emotionele distress en kwaliteit van leven (secundaire uitkomstmaten) van ex-borstkankerpatiënten met een DSM-IV seksuele dysfunctie.

Methode

Honderdnegenenzestig vrouwen werden gerandomiseerd in een interventie- of wachtlijst controlegroep. De interventiegroep onderging een internet-based CGT, bestaande uit wekelijkse, door een therapeut begeleide sessies, met een maximale duur van 24 weken. Vragenlijsten werden afgenomen voorafgaand aan randomisatie (T0), halverwege de CGT (T1) en na afloop van de CGT (T2), en op gelijktijdige momenten bij de controlegroep. We gebruikten mixed-effect analyses om de groepen over tijd te vergelijken.

Resultaten

In vergelijking met de controlegroep vertoonde de interventiegroep een significante verbetering over tijd in algemeen seksueel functioneren (p=.03, effect size (ES)T2=.43), wat zich uitte in een toename van seksueel verlangen (p<.001, EST1=.48, EST2=.72), seksuele opwinding (p=.008, EST2=.50), en vaginale lubricatie (p=.01, EST2=.46). De interventiegroep rapporteerde grotere verbetering in seksueel genot (p=.001, EST1=.32, EST2=.62), minder ongemak/pijn tijdens seks (p=.001, EST1=.49, EST2=.66), minder zorgen omtrent seksueel functioneren (p=.002, EST2=.59), en een marginaal significante toename van frequentie van seks (p=.02, EST1=.30) en sociale intimiteit (p=.04, EST2=.42) vergeleken met de controlegroep. De interventiegroep rapporteerde grotere verbetering in lichaamsbeeld (p=.009, EST2=.45) en minder menopauzale symptomen (p=.007, EST1=.39) vergeleken met de controlegroep.

Conclusie

Internet-based CGT heeft een positief, klinisch relevant effect op seksueel functioneren, lichaamsbeeld, menopauzale symptomen en, in mindere mate, op intimiteit in de relatie van ex-borstkankerpatiënten met een DSM-IV seksuele dysfunctie.

 

Disclosure: geen