Auteur(s): Jan den Boer & Caroline van Wijngaarden

In dit essay onderzoeken we welke betekenis seksualiteit heeft bij deskundigen op het terrein van seksuologie en van tantra. Het is een bevraging van enkele relevante publicaties en van enkele deskundigen op deze verschillende vakgebieden. Wie vertelt welk verhaal en wat is daarvan de onderbouwing? We onderzoeken de seksuele verhalen vanuit een model over ons bewustzijn, met een driedeling van denken (vooral gericht op kennis), voelen (meer gericht op liefde en verbinding) en emoties (vooral verbonden met lust). Het verhaal van lust is meer gericht op jezelf verliezen, met name in het orgasme. Vanuit tantra komt het idee van een dalorgasme, dat juist meer in verbinding zou zijn. Beide verhalen krijgen betekenis en kunnen onderzocht worden vanuit het denken.

De geïnterviewde seksuologen geven aan dat onderdelen van het tantrische verhaal, zoals het meditatieve aspect, het idee van een dalorgasme en het idee dat je tijdens een orgasme ook in verbinding kan zijn, nog niet behoren bij het evidence-based seksuologische verhaal en daarom ook niet verteld wordt in de seksuologische praktijk. In de onderzochte seksuologische publicaties lijkt ook weinig ruimte te zijn voor dit verhaal. De geïnterviewde seksuologen zien wel de potentiële waarde van dit verhaal en zijn geïnteresseerd in nader onderzoek en discussie hierover. Verandering van het seksuele perspectief door het tantrische verhaal tijdens een behandeling kan leiden tot het anders ervaren van seks en seksuele problemen. Dan kan blijken dat er soms niet zozeer een medisch of psychisch en/of relationeel probleem is, maar een gebrek aan kennis en oefening. Voorgesteld wordt om de kennis uit het beperkte wetenschappelijk onderzoek dat al gedaan is naar tantrische seksualiteit als aanvulling te gebruiken in de seksuologische voorlichting en praktijk, en vervolgonderzoek uit te voeren.

Benieuwd naar de rest van het artikel? Login en lees verder