Auteur(s): Iris Morauw & Camielle Noordam

Pre-exposure profylaxe (PrEP) is een effectief middel om hiv-overdracht te voorkomen. Hoewel eerdere onderzoeken zich hebben gericht op de effectiviteit van PrEP in het voorkomen van hiv, is er beperkt inzicht in de invloed op het seksueel welbevinden. Deze kwalitatieve studie heeft het doel om de ervaringen van mannen die seks hebben met mannen (MSM) die PrEP gebruiken in kaart te brengen, om uiteindelijk counseling binnen de seksuele gezondheidszorg beter aan te laten sluiten op behoeften. Acht MSM die PrEP langer dan zes maanden gebruikten, werden geinterviewd aan de hand van semigestructureerde interviews. De interviews werden getranscribeerd en geanalyseerd met behulp van een open coderingsproces. Uit deze interviews is gebleken dat het gebruik van PrEP gepaard gaat met verminderde angst, verhoogd zelfvertrouwen en meer innerlijke rust sinds het gebruik. Dit had als gevolg dat men nieuwe seksuele avonturen aanging, waardoor participanten grenzen op seksueel gebied konden verkennen. Bovendien vergrootte het PrEP gebruik de wens naar gelijkwaardige relaties met zowel partners als zorgverleners. Een deel van de participanten gaf aan stigma te ervaren rondom het gebruik van PrEP, zo werd het gebruik hiervan geassocieerd met promiscuïteit en frequente soa-infecties. Een persoonsgerichte aanpak is vereist om PrEP gebruikers te ondersteunen en hun seksueel welbevinden te bevorderen. Concluderend bevestigt dit onderzoek de positieve invloed van PrEP op het seksueel welbevinden van MSM, maar ook de uitdagingen die stigma met zich meebrengt.

Benieuwd naar de rest van het artikel? Login en lees verder