A True Love Story: Young people’s romantic and sexual development in the context of everyday life

  • Auteur Wieke Dalenberg, Greetje Timmerman, Saskia Kunnen, Paul van Geert
  • Pdf openbaar No

As a part of Project STARS (Studies on Trajectories of Adolescent Relationships and Sexuality), the University of Groningen conducted subproject 4: An exploratory diary study about everyday experiences of young people’s romantic and sexual development. Over the course of two years, young Dutch people (n=306; 13-17 years old) reported in a longitudinal mixed-methods (i.e. quantitative and qualitative) diary study about their everyday experiences of their (emergent) romantic and sexual development. The main research question was: How does young people’s (emerging) romantic and sexual development progress, by focusing on adolescents’ everyday experiences, and in what way do everyday conversations with parents play a role in this development? In order to do this, we used an extended definition of sexuality. This article is an overview of the main results of two studies of sub-project 4. In general, results showed that young people are more concerned with romantic aspects of their romantic and sexual development than about explicit sexual acts. The vast amount of romantic expressions in the diaries could guide research and practice so as to incorporate romantic aspects in their studies and sexual health programs.

Gepubliceerd in 2016, Volume 40, Issue 4

A True Love Story: De romantische en seksuele ontwikkeling van adolescenten in het dagelijks leven

  • Auteur Wieke Dalenberg, Greetje Timmerman, Saskia Kunnen, Paul van Geert
  • Pdf openbaar No

Binnen het grootschalige longitudinale Project STARS (Studies naar Trajecten van Adolescente Relaties en Seksualiteit) heeft de Rijksuniversiteit Groningen het vierde deelproject uitgevoerd: een explorerend mixed-methods (kwalitatief en kwantitatief) onderzoek waarin adolescenten (n=306; 12-17 jaar) een dagboek hebben bijgehouden over hun dagelijkse ervaringen met liefde en seks, waaronder een deel van de jongeren twee jaar lang. De vraag hierbij was: hoe ontwikkelen adolescenten zich op romantisch en seksueel gebied - kijkend naar dagelijkse ervaringen -, en op welke manier spelen dagelijkse gesprekken met ouders over liefde en seks een rol in deze ontwikkeling? Er wordt een brede definitie van seksualiteit gehanteerd om ook de ontluikende romantische en seksuele ontwikkeling van jongeren in kaart te brengen. Dit artikel toont de bevindingen van twee studies van Deelproject 4. De resultaten laten onder andere zien dat de romantische aspecten van seksualiteit een grotere plek in de dagelijkse beleving innemen dan expliciet seksuele onderwerpen. De grote focus op romantische onderwerpen in de dagelijkse beleving van jongeren is een reden om in de seksuele voorlichting ook aandacht te besteden aan romantische aspecten van seksualiteit.

Gepubliceerd in 2016, jaargang 40, Nummer 4

ISSUES