Pornography studies in past, present and future.

  • Auteur Ine Vanwesenbeeck
  • Pdf openbaar Yes

In this article, the author looks back on some publications on (women and) pornography that appeared in the Tijdschrift voor Seksuologie and the Tijdschrift voor Vrouwenstudies in the early 1980-ies. Ways in which research and knowledge have improved over the years are reflected upon. Some crucial scientific insights gained on women and pornography are considered. Some limitations of the body of research are identified as well and lead to desires for future studies. In addition, the author stresses that pornography research faces the challenge of gaining insight in diversifying erotic and porn practices in increasingly mediatised societies.

Gepubliceerd in 2016, Volume 40, Issue 3

Pornografie-onderzoek in verleden, heden en toekomst

  • Auteur Ine Vanwesenbeeck
  • Pdf openbaar No

In dit artikel herleest de auteur enkele publicaties over (vrouwen en) pornografie die begin jaren tachtig van de vorige eeuw in het Tijdschrift voor Seksuologie en het Tijdschrift voor Vrouwenstudies verschenen. Beschouwd wordt hoe onderzoek en kennis in de loop van de jaren is verbeterd. Enkele cruciale inzichten over vrouwen en porno die sindsdien zijn ontwikkeld passeren de revue. Ook beperkingen van het huidige onderzoek worden besproken en leiden tot wensen voor toekomstig onderzoek. Daarnaast staat het porno-onderzoek voor de uitdaging grip te krijgen op een zich diversifiërende pornografische praktijk in een steeds sterker gemediatiseerde samenleving.

Gepubliceerd in 2016, jaargang 40, Nummer 3

ISSUES