It’s kind of an exciting story: The role of the Internet in adolescent sexual development

  • Auteur Suzan M. Doornwaard, Regina J. J. M. van den Eijnden, Ine Vanwesenbeeck, Tom F. M. ter Bogt

This article describes findings of the third Project STARS sub-project, which investigated the role of the Internet in adolescent sexual development. The empirical studies that are conducted within this sub-project aimed to offer more insight into (1) the prevalence and development of different sex-related online behaviors in adolescence; (2) their longitudinal associations with sexual cognitions, behaviors, and emotions; and (3) how sex-related Internet use is embedded in personal and social contexts. The findings suggest that for most adolescents, engagement in most sex-related online behaviors is much less excessive than is often assumed or feared. Nonetheless, the longitudinal and qualitative data confirm theoretical assumptions by showing that sex-related online behaviors may, through a variety of mechanisms, shape adolescents’ sexual developmental processes. Furthermore, the findings highlight that sexrelated Internet use does not occur in isolation, but is intertwined with various intra- and interpersonal processes. For example, sex-related behaviors were found to predict increases in adolescents’ perceptions that sexual behavior is common and accepted among peers, which in turn predicted increases in their own experience with sexual behavior. Moreover, the various studies showed that many congruencies exist between adolescents’ own dispositions, developmental interests, and social setting on the one hand and their patterns of sex-related Internet use on the other hand. The findings of this sub-project contribute to theory and knowledge about the role of the Internet in adolescent sexual development. They also contain relevant implications for parents, schools and intervention developers who strive to promote a healthy and positive sexual development.

Gepubliceerd in 2016, Volume 40, Issue 4

It’s kind of an exciting story: De rol van het Internet in de adolescente seksuele ontwikkeling

  • Auteur Suzan M. Doornwaard, Regina J. J. M. van den Eijnden, Ine Vanwesenbeeck, Tom F. M. ter Bogt
  • Pdf openbaar No

In dit artikel worden de bevindingen van Project STARS Deelproject 3 beschreven, waarin de rol van Internet in de adolescente seksuele ontwikkeling is onderzocht. De verschillende empirische studies die zijn uitgevoerd hadden tot doel meer inzicht te bieden in (1) de prevalentie en ontwikkeling van verschillende seksgerelateerde online gedragingen tijdens de adolescentie; (2) hun longitudinale relaties met seksuele cognities, emoties en gedragingen; en (3) de manier waarop seksgerelateerd Internetgebruik is ingebed in persoonlijke en sociale contexten. De bevindingen suggereren dat de meeste seksgerelateerde online gedragingen minder wijdverbreid zijn onder adolescenten dan vaak wordt gedacht of gevreesd. Desalniettemin zijn de longitudinale en kwalitatieve gegevens in overeenstemming met de theoretische assumptie dat seksgerelateerde online gedragingen via verschillende processen van invloed zijn op seksuele ontwikkelingsprocessen. Daarnaast benadrukken de onderzoeksresultaten dat seksgerelateerd Internetgebruik niet plaatsvindt in een vacuüm, maar dat het is verweven met verschillende intra- en interpersoonlijke processen. Zo bleek dat seksgerelateerde online gedragingen overtuigingen van jongeren over gangbaar en geaccepteerd seksueel gedrag onder leeftijdsgenoten kunnen vormen, welke vervolgens eigen seksueel gedrag voorspellen. De verschillende studies lieten bovendien zien dat er vele vormen van congruentie bestaan tussen persoonlijke eigenschappen, interesses en sociale contexten van adolescenten enerzijds en seksgerelateerd Internetgebruik anderzijds. De bevindingen van dit deelproject dragen bij aan theorievorming en kennis omtrent de rol van het Internet in de adolescente seksuele ontwikkeling. Zij bevatten tevens relevante implicaties voor ouders, scholen en interventieontwikkelaars die ernaar streven een gezonde en positieve seksuele ontwikkeling te stimuleren.

Gepubliceerd in 2016, jaargang 40, Nummer 4

Blauwe handel. Een kwalitatief criminologisch onderzoek naar illegale erectiemiddelen in Nederland

  • Auteur Rosa Koenraadt
  • Pdf openbaar Yes

De afgelopen jaren nemen het gebruik en de verkoop in allerhande illegale medicijnen wereldwijd toe. In Nederland betreft dit voornamelijk lifestyle medicijnen, zoals erectiemiddelen en afslankproducten. Doel van dit onderzoek is een eerste inzicht te vergaren in het gebruik van en de handel in illegale erectiemiddelen in Nederland. Voor deze exploratief kwalitatieve studie is gebruik gemaakt van een literatuurstudie, internetanalyse en interviews met experts, gebruikers en verkopers. Onderzocht is op welke manieren gebruikers en verkopers betrokken zijn bij deze verborgen handel en welke factoren bijdragen aan vraag en aanbod van illegale erectiemiddelen. De studie toont aan dat de verkoop van de middelen op uiteenlopende manieren plaatsvindt. Onder andere via het internet, onder de toonbank in sekswinkels en kleine winkels worden verschillende soorten illegale erectiemiddelen verhandeld. De gebruikers van de medicijnen betreffen enerzijds de patiënten, die weliswaar erectiemiddelen op doktersrecept kunnen krijgen, maar wegens financiële overwegingen, uit schaamte of gemak de middelen niet via een arts willen bestellen. Anderzijds is er een groep recreatieve gebruikers, die officieel niet in aanmerking komt voor de erectiemiddelen, maar deze toch gebruiken uit nieuwsgierigheid, voor extra zelfvertrouwen, of in combinatie met drugs en alcohol. Het onderzoek biedt een eerste gedocumenteerde kijk in de verborgen en heimelijke wereld van de handel in erectiemiddelen.

 

 

Gepubliceerd in 2015, jaargang 39, Nummer 1

ISSUES