Seksueel overdraagbare infecties en het R-getal in tijden van COVID-19

  • Auteur Jan van Bergen
  • Pdf openbaar Yes

De COVID-19 pandemie beïnvloedt het reproductiegetal van seksueel overdraagbare infecties op tegenstrijdige manieren.De COVID-19 pandemie beïnvloedt het reproductiegetal van seksueel overdraagbare infecties op tegenstrijdige manieren.Enerzijds is transmissie in seksuele netwerken verminderd doordat het aantal gerapporteerde nieuwe en wisselendepartners fors gedaald is. Anderzijds is toegang tot soa-zorg, inclusief verzoeken voor hiv Pre-expositie Profylaxe(PreP), sterk afgeschaald wat vroegtijdige opsporing en behandeling verhindert en voortgaande verspreiding van soa,inclusief hiv, mogelijk maakt. Het aantal uitgevoerde consulten op de centra seksuele gezondheid van de GGD is in deperiode van de eerste lockdown met 80% gereduceerd, en het percentage positieve testen op syfilis is verdubbeld.Voor hiv-endemische landen zoals sub-Sahara Afrika kan de corona-crisis verstrekkende gevolgen hebben gezien deontregeling van medische voorzieningen en beperkingen in de toegang tot hiv-medicatie.

Gepubliceerd in 2021, jaargang 45, Nummer 1

ISSUES