Attitudes of Dutch citizens towards male victims of sexual coercion by a female perpetrator

  • Auteur Anneloes Huitema, Ine Vanwesenbeeck
  • Pdf openbaar No

This vignette study examines the differences in Dutch people’s attitudes towards sexual coercion perpetrated by a male against a female versus sexual coercion perpetrated by a female against a male. In total, 583 Dutch citizens (16-86 years, 59.7% female) evaluated a control scenario and three sexually coercive scenarios (verbal coercion, purposeful intoxication and physical force), in which the sex of perpetrator and victim was purposely varied. The variables studied include: (1) scenario acceptability, (2) victim responsibility, (3) perpetrator responsibility, (4) victim pleasure, (5) victim distress and (6) support for filing a police report. The results implicate that sexual coercion of men is taken less seriously than sexual coercion of women, especially among Dutch male evaluators. However, most differences between attitudes towards male and female victims were found only in the physical force scenario. The findings highlight the importance of educational programs to raise awareness and reduce stereotypical views on male sexual victimisation.

Gepubliceerd in 2017, Volume 41, Issue 1

Attitudes tegenover seksueel grensoverschrijdend gedrag met mannelijke slachtoffers en vrouwelijke daders

  • Auteur Anneloes Huitema, Ine Vanwesenbeeck
  • Pdf openbaar Yes

In dit vignetonderzoek werden de verschillen onderzocht in attitudes over seksuele grensoverschrijding met een mannelijke dader en een vrouwelijk slachtoffer versus een vrouwelijke dader en een mannelijk slachtoffer. In totaal hebben 583 Nederlanders tussen de 16 en 86 jaar een vragenlijst ingevuld over hun beoordeling van een controlescenario en drie scenario’s waarin seksuele grensoverschrijding wordt beschreven (via verbale dwang, bewuste intoxicatie en fysieke dwang). In deze scenario’s werd het geslacht van de dader en het slachtoffer afgewisseld. Bekeken is hoe acceptabel de situatie werd gevonden, hoeveel verantwoordelijkheid werd toegeschreven aan de dader en aan het slachtoffer, in hoeverre de gebeurtenis als fijn en als stressvol voor het slachtoffer werd beoordeeld en hoeveel steun er was voor aangifte bij de politie. Uit de resultaten bleek dat seksuele grensoverschrijding minder serieus werd genomen bij mannelijke slachtoffers vergeleken met vrouwelijke slachtoffers, vooral door Nederlandse mannen. De meeste verschillen in attitudes werden echter enkel gevonden in het scenario met fysieke dwang.

Gepubliceerd in 2017, jaargang 41, Nummer 1

ISSUES