Psychische, sociale, financiële, juridische en religieuze problemen bij slachtoffers van seksueel geweld en niet- slachtoffers. Lessen uit de VICTIMS-studie

  • Auteur Peter G. van der Velden, Carlo Contino & Chantal van den Berg
  • Pdf openbaar No

Samenvatting

In hoeverre kampen slachtoffers van recent seksueel geweld vaker met psychische, lichamelijke, sociale, financiële, ju- ridische en religieuze problemen, dan een vergelijkbare groep volwassenen die niet recent zijn getroffen door seksu- eel geweld? In hoeverre zijn zij vaker getroffen door andere ingrijpende gebeurtenissen, zoals ernstige bedreigingen, diefstal, ongevallen en het verlies van dierbaren? In deze studie worden deze vragen beantwoord op basis van vier surveys van de Victims in Modern Society (VICTIMS)-studie, uitgevoerd met het Longitudinal Internet studies for the Social Sciences (LISS) panel. Dit panel is gebaseerd op een omvangrijke steekproef onder de Nederlandse bevolking door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De groep niet-slachtoffers is gematcht op basis van 64 unieke demo- grafische profielen. De resultaten tonen dat volwassenen die in de afgelopen 12 maanden slachtoffer zijn geworden van seksueel geweld significant vaker dan niet-slachtoffers kampen met 1) algemene psychische klachten, matig en ernstige angst- en depressieve klachten, 2) lichamelijke problemen, 3) een gebrek aan emotionele steun en luisterend oor, 4) financiële problemen, 5) juridische problemen en 6) religieuze problemen. Slachtoffers zijn in de afgelopen 12 maanden ook vaker getroffen door een of meerdere andere ingrijpende gebeurtenissen, zoals een serieuze bedrei- ging, diefstal, een ongeval of het verlies van dierbaren. Wanneer rekening wordt gehouden met de negatieve effecten van deze andere ingrijpende gebeurtenissen, blijken slachtoffers van recent seksueel geweld nog altijd vaker met de eerdergenoemde problemen te kampen. Wanneer slachtoffers professionele hulp nodig hebben, is het daarom van groot belang de diversiteit aan mogelijke problemen te inventariseren en niet alleen te focussen op alleen de mentale of lichamelijke gezondheid.

Gepubliceerd in 2023, jaargang 47, Nummer 1

The psychological, neurobiological and sexual functioning in adolescent victims of first time rape

  • Auteur Iva Bicanic, Ad de Jongh
  • Pdf openbaar No

This article provides an overview of previously published substudies on the psychological, neurobiological and sexual functioning, in victims of first time rape. The patient group consisted of 323 female adolescents aged 12–25 years who were admitted at the Psychotrauma Center for Children and Youth in the University Medical Center Utrecht (UMCU) for mental health treatment between 2005-2011. In this group, 79.6% and 20.4% reported rape and attempted rape respectively. Victims of chronic sexual abuse were excluded from the study. Results of the various substudies show that help-seeking victims of first rape reported high levels of psychological distress. Next, results show that adolescents with rape-related Posttraumatic Stress Disorder (PTSD) have lower cortisol and dehydro-epiandrosteron sulfate (DHEAS) levels compared to non-victimized controls, suggesting dysregulated functioning of the biological stress system. Finally, it appeared that three years after receiving evidence-based treatment for PTSD, victims were still significantly more likely to have a sexual dysfunction and a pelvic floor dysfunction compared to non-victimized controls. Summarized, the results lead to the suggestion that the experience of a first time rape has a significant negative impact on various life domains. Based on prior research, the authors argue that immediate professional help as provided to victims in the multidisciplinary Center for Sexual Assault can partly prevent the onset of problems as well as sexual revictimization.

Gepubliceerd in 2016, Volume 40, Issue 1

ISSUES