The association of intimacy, sexuality and attachment orientation in the daily life of heterosexual men and women

  • Auteur Jolanda Hiemstra, Viviane Thewissen, Anita Jansen-Breukelman, Marieke Dewitte, Nele Jacobs, Jacques van Lankveld
  • Pdf openbaar No

The aim of this research was to investigate the association of intimacy with sexual desire and sexual thought content in the daily life of heterosexual men and women, including the moderation of the association of intimacy and sexual functioning by factors such as gender, attachment orientation and relational dissatisfaction. The Experience Sampling Method (ESM) was used for data collection. Due to the hierarchical nature of the data, with beep observations nested within days and within persons, multilevel linear regression analyses were used to investigate both cross-sectional (data recorded at the same beep) and temporal associations using time-lag analyses of data on consecutive beeps.
Higher feelings of intimacy with the partner were cross-sectionally associated with higher sexual desire and more sexual thoughts. Based on the observed temporal association in women, a relationship may be assumed between feelings of intimacy with the partner followed by the emergence of sexual thoughts. In men, however, higher intimacy was followed by lower sexual desire. In individuals with avoidant attachment orientation higher intimacy was also associated with lower sexual desire. In individuals with high relational dissatisfaction, intimacy with the partner was followed by a decrease in sexual thoughts at the next beep.
The results from the present study demonstrate an association between feelings of intimacy for the partner, sexual desire and sexual thoughts. There are also indications that intimacy in women can lead to increased sexual thoughts. In addition, the results show that in men perceived intimacy and characteristics of the relationship can decrease sexual desire and sexual thoughts. Insecure attachment also plays a role in the examined associations. The present findings might add to the rationale for relationship-focused interventions in clinical practice. They make clear how sexual desire and thoughts are connected to intimacy and where the process can be disrupted.

Gepubliceerd in 2016, Volume 40, Issue 1

De relatie tussen intimiteit en seksualiteit in het dagelijks leven van heteroseksuele mannen en vrouwen

  • Auteur Jolanda Hiemstra, Viviane Thewissen, Anita Jansen-Breukelman, Marieke Dewitte, Nele Jacobs, Jacques van Lankveld
  • Pdf openbaar No

In het huidige onderzoek werd de samenhang onderzocht tussen gevoelens van intimiteit voor de partner enerzijds en seksueel verlangen en seksuele gedachten anderzijds, en de invloed hierop van drie modererende variabelen: gender, hechtingsoriëntatie en relatieontevredenheid. Hierbij is gebruik gemaakt van de Experience Sampling Methode (ESM), een dagboekmethode waarbij 38 volwassen personen gedurende zeven opeenvolgende dagen, tien keer per dag, een dagboekje invulden. Multilevel lineaire regressie-analyses toonden aan dat gevoelens van intimiteit voor de partner geassocieerd waren met een sterker seksueel verlangen op hetzelfde moment en met meer seksuele gedachten. Op basis van het gevonden temporele verband kon voor vrouwen een samenhang worden aangetoond tussen intimiteitsgevoelens voor de partner en het ontstaan van seksuele gedachten. Een opvallende bevinding was dat bij mannen verhoogde intimiteitsgevoelens voor de partner gevolgd werden door een verlaagd seksueel verlangen. Uit de moderatie-analyse van hechtingsoriëntatie bleken intimiteitsgevoelens voor de partner bij onveilig gehechte personen samen te gaan met minder seksueel verlangen.
Moderatie-analyse van relatieontevredenheid toonde aan dat intimiteitsgevoelens voor de partner bij mannen met een grotere relatieontevredenheid significant vaker werden gevolgd door een afname van seksuele gedachten op een volgend moment. De resultaten uit het huidige onderzoek bevestigen dat er een samenhang bestaat tussen gevoelens van intimiteit voor de partner, seksueel verlangen en seksuele gedachten. Er zijn aanwijzingen dat intimiteit bij vrouwen kan leiden tot bereidheid en ontvankelijkheid voor seksuele stimuli, zoals seksuele gedachten. Bovendien laten de resultaten bij mannen zien dat psychologische processen en kenmerken van de relatie belemmerend kunnen werken op de seksuele respons. Ook speelt onveilige hechting een rol in de onderzochte samenhangen. De uitkomsten bieden voor de klinische praktijk aangrijpingspunten om uit te leggen hoe de seksuele respons tot stand komt en waar het proces verstoord kan raken.

Gepubliceerd in 2016, jaargang 40, Nummer 1

ISSUES